• kallas
  • 2 PLANETENS GRÄNSER Ingressen s 6 lagom så mycket eller så lite att man blir nöjd, så mycket eller så lite som man behöver lämplig lämpligt lämpliga passande hinna en hinna (hinnan, några hinnor, hinnorna) ett tunt lager av något som liknar ett mjukt skal och som skyddar Ögat är täckt av en hinna som kallas hornhinnan. (docplayer.se)
  • funktioner
  • 2p) Svar: De kan ha funktioner som: Struktur- cellmembran, kollagen och elastin, keratin Förråd- ovalbumin, casein Transport- hemoglobin Signalfunktion- hormoner, insulin Receptorer- receptorproteiner i nervmembran Rörelse- aktin och myosin i muskler Försvar- antikroppar Enzym- katalys av reaktioner, nedbrytande av föda 2. (docplayer.se)
  • cellerna
  • I det glatta endoplasmatiska retiklet ombildas kolesterol till steroidhormoner, och detta retikel utgör även ett lager av kalciumjoner, som fungerar som ett signalämne i cellerna. (wikipedia.org)
  • Inositol är även viktigt för att bibehålla hälsosamma cellmembran, särskilt för cellerna i hjärnan, benmärg, ögon och tarmar. (myprotein.se)
  • tjockt lager
  • Om ett glas fylls med ett exakt 10 cm tjockt lager vatten (som hunnit ställa sig i jämvikt), är lägespotentialen vid vattenytan 10 centimeter vattenpelare och tryckpotentialen är 0. (wikipedia.org)