• partiklarna
  • Z n O + H 2 S → Z n S + H 2 O {\displaystyle {\rm {ZnO+H_{2}S\rightarrow ZnS+H_{2}O}}} På oskadad hud ingen fara, om partiklarna inte är alltför små, men när det gäller nano-partiklar vet man ännu ej med säkerhet. (wikipedia.org)