• vissa fall
 • Vid mer avancerad motorisk påverkan förekommer droppfot och i vissa fall även proximal svaghet i benen, vilket leder till gångsvårigheter och svårigheter att ta sig upp från sittande. (viss.nu)
 • I vissa fall kan en faktor viktas mer/mindre om den anses extra viktig/oviktig. (docplayer.se)
 • I vissa fall av virusinfektion förekommer också feber, trötthet, huvudvärk och muskelvärk. (wikipedia.org)
 • Dessutom kan rhinovirus i vissa fall samverka med allergener och additativt förstärka inflammationen i luftvägarna. (wikipedia.org)
 • fanns
 • En studie om de antika grekerna och det antika Rom har dock kommit fram till att det i dessa samhällen inte fanns något nedskrivet fall som skulle möta de moderna diagnostiska kriterierna för schizofreni, men att allmänheten förmodligen hade ett begrepp för psykotiska störningar. (wikipedia.org)
 • Högst förekomst kroniska smittbärare i världen omkring år 2010 med ≥8 % prevalens för HBs-ag fanns i Västafrika söder om Sahara. (wikipedia.org)
 • exempel
 • Ibland uttrycks incidensen som ett absolut tal (till exempel 500 nya fall av influensa i november), men för att kunna jämföra incidenser är det bättre att den beräknas som en proportion[förtydliga]. (wikipedia.org)
 • Högst noggrannhet får man om man beräknar tiden individuellt för varje individ, men i många fall är man tvingad till skattningar, till exempel utifrån medelbefolkning i början och slutet av ett år. (wikipedia.org)
 • Flera
 • I en tvärsnittsstudie använder man sig av flera fall samtidigt vid ett undersökningstillfälle man vill även kunna generalisera d.v.s. att studien ska representera hela den population man avser att mäta. (wikipedia.org)
 • Brasilien
 • Under november 2015 kom larmrapporter från brasilianska hälsoministeriet som informerade att det verkade finnas en koppling mellan zikavirusinfektion och en ökad prevalens av mikrocefali bland nyfödda i nordöstra Brasilien. (wikipedia.org)
 • bland
 • Brasilianska hälsoministeriet bekräftade den tidigare misstänkta kopplingen mellan zikavirusinfektion hos gravida och mikrocefali bland nyfödda, med åtminstone 2400 misstänkta fall i landet under 2015 i och med den 12 december, och 29 dödsfall. (wikipedia.org)
 • mindre
 • Icke-infektiösa fall förekommer, men denna orsak är mindre sannolik än viral eller bakteriell etiologi. (wikipedia.org)