• finns
  • Påfarterna på motorvägar har nästan alltid accelerationsfält, som är ett extra körfält som finns till höger (vid högertrafik) om en vägs huvudkörfält under en begränsad sträcka efter att en påfartsramp mynnat på denna vid en trafikplats. (wikipedia.org)
  • Bland icke-högklassiga trafikplatstyper finns bland annat ruterkorsning, ruterkorsning med cirkulationsplats, droppruter (ruterkorsning med dropp-cirkulationsplatser, enpunktsruter (SPUI) och halvt klöverblad. (wikipedia.org)
  • effekt
  • En slags tablett som ej skall sväljas utan det aktiva ämnet skall absorberas genom munslemhinnan När man inte kan ge läkemedlet via munnen eller när en extra snabb effekt önskas kan man ge ett läkemedel direkt i blodet eller i annan vävnad. (wikipedia.org)
  • barn
  • Detta är extra viktigt om små barn har drabbats av kräkningar, då deras små kroppar förlorar vätska mycket snabbt. (doktorn.com)
  • lite
  • Makalöst perfekta och generösa presenter, så god mat, lite skype med det mesta av min familj, och extra mycket kärlek från min man. (blogspot.se)