Loading...
  • vatten
  • I surt vatten: Z n O + 2 H + → Z n 2 + + H 2 O {\displaystyle {\rm {ZnO+2\ H^{+}\rightarrow Zn^{2+}+H_{2}O}}} I basiskt vatten: Z n O + 2 O H − + H 2 O → [ Z n ( O H ) 4 ] 2 − {\displaystyle {\rm {ZnO+2\ OH^{-}+H_{2}O\rightarrow [Zn(OH)_{4}]^{2-}}}} Zinkoxid i kristallform är termokromiskt, d.v.s. det byter färg beroende på temperatur. (wikipedia.org)
  • Zinkoxid blandas också i cement för att styra härdningsförloppet och göra den färdiga betongen tåligare för vatten. (wikipedia.org)