Loading...  • Steroider
  • Metoxyfluran Metronidazol Narkotika analgetika, som morfin och oxykodon Steroider, som prednison och kortison Teofyllin Warfarin Amobarbital (5-etyl-5-isoamylbarbitursyra) syntetisiseras liksom andra barbiturater genom att låta malonsyraderivat reagera med ureaderivat. (wikipedia.org)
  • olika
  • Verkningsmekanismen för teofyllin är inte helt klarlagd och det är troligt att de gynnsamma effekter som noterats vid behandling av obstruktiv lungsjukdom uppkommer på flera olika sätt. (socialstyrelsen.se)