Loading...
  • MRSA
  • I försök har en forskargrupp vid Manchester University i Storbritannien visat att fluglarver kan användas för att för att behandla diabetiker med fotsår som infekterats av MRSA- den typ av antibiotikaresistent bakterier so kan orsaka sjukhussjuka. (sverigesradio.se)
  • Hudpartiklar med meticillinresistent Staphylococcus aureus kan spridas via luften och andas in, och ge infektion av MRSA ("sjukhussjuka") i näsan. (wikipedia.org)
  • patienter
  • Vårdrelaterade infektioner (VRI) (nosokomiala infektioner) populärt kallade sjukhussjuka definieras som infektioner som drabbar patienter eller personal i samband med undersökningar, behandlingar eller vård inom hälso- och sjukvården samt tandvården. (wikipedia.org)