Loading...

 • idag
 • Idag kan inget test upptäcka myelom innan det sprider sig och resulterar i diagnos vid ett mera framskridet stadium av sjukdomen. (lhrm.de)
 • Genom att öka medvetenheten om myelom idag, kräver vi en snabbare utveckling av sökningen för exakta diagnostiska verktyg, tillgång till nya mediciner, utveckling av flera behandlingsmöjligheter, och ett ökat psykosocialt stöd. (lhrm.de)
 • Myelom är idag inte botbar. (wikipedia.org)
 • Visa
 • Ryggsmärta, trötthet, infektionskänslighet samt domningar i händer och fötter är några av symptomen som kan visa sig vid myelom. (mm-info.se)
 • personer
 • Personer med myelom måste få information om, och tillgång till, deltaga i kliniska försök. (lhrm.de)
 • Behoven för personer som lever med myelom och deras familjer tillfredsställs bäst genom ett multidisciplinärt team av klinikläkare - inklusive sjuksköterskor och specialister i mental hälsa - med specialiserad kunskap och omfattande erfarenhet i att hantera dessa sjukdomar. (lhrm.de)
 • Reducering i isoleringen som karaktäriserar livet av personer som lever med myelom och andra sällsynta cancerformer. (lhrm.de)
 • vanligen
 • Vid myelom föreligger en ökad produktion av ett avvikande monoklonalt immunoglobulin, vilket vanligen benämns M-komponent (eller paraprotein) och som är av IgG- eller IgA-typ. (wikipedia.org)
 • idag
 • Idag kan inget test upptäcka myelom innan det sprider sig och resulterar i diagnos vid ett mera framskridet stadium av sjukdomen. (lhrm.de)
 • Genom att öka medvetenheten om myelom idag, kräver vi en snabbare utveckling av sökningen för exakta diagnostiska verktyg, tillgång till nya mediciner, utveckling av flera behandlingsmöjligheter, och ett ökat psykosocialt stöd. (lhrm.de)
 • Myelom är idag inte botbar. (wikipedia.org)
 • Visa
 • Ryggsmärta, trötthet, infektionskänslighet samt domningar i händer och fötter är några av symptomen som kan visa sig vid myelom. (mm-info.se)
 • personer
 • Personer med myelom måste få information om, och tillgång till, deltaga i kliniska försök. (lhrm.de)
 • Behoven för personer som lever med myelom och deras familjer tillfredsställs bäst genom ett multidisciplinärt team av klinikläkare - inklusive sjuksköterskor och specialister i mental hälsa - med specialiserad kunskap och omfattande erfarenhet i att hantera dessa sjukdomar. (lhrm.de)
 • Reducering i isoleringen som karaktäriserar livet av personer som lever med myelom och andra sällsynta cancerformer. (lhrm.de)
 • sjukdomar
 • Behoven för personer som lever med myelom och deras familjer tillfredsställs bäst genom ett multidisciplinärt team av klinikläkare - inklusive sjuksköterskor och specialister i mental hälsa - med specialiserad kunskap och omfattande erfarenhet i att hantera dessa sjukdomar. (lhrm.de)
 • Läkemedlet kan ges som tablett eller intravenöst och används för behandling av sjukdomar såsom svår osteoporos, osteogenesis imperfecta, Pagets sjukdom, multipelt myelom och cancerformer som ger metastaser i benvävnad. (wikipedia.org)
 • De två huvudtyperna är Hodgkins lymfom (HL) och icke-Hodgkin lymfom (NHL), med två andra, multipelt myelom och immunoproliferativa sjukdomar, som inkluderas i kategorin av Världshälsoorganisationen (WHO). (wikipedia.org)
 • Misstanke om myelom uppstår ofta av en slump vid rutinmässiga blodprover vid misstanke om andra sjukdomar. (wikipedia.org)
 • Myelom är en av få sjukdomar där sänkan (SR) är förhöjd till tresiffriga nivåer. (wikipedia.org)
 • idag
 • Idag kan inget test upptäcka myelom innan det sprider sig och resulterar i diagnos vid ett mera framskridet stadium av sjukdomen. (lhrm.de)
 • Genom att öka medvetenheten om myelom idag, kräver vi en snabbare utveckling av sökningen för exakta diagnostiska verktyg, tillgång till nya mediciner, utveckling av flera behandlingsmöjligheter, och ett ökat psykosocialt stöd. (lhrm.de)
 • Myelom är idag inte botbar. (wikipedia.org)
 • bland
 • 2 , 3 Men kunskapen om myelom förblir på en låg nivå bland det europeiska folket. (lhrm.de)
 • Substansen talidomid är åter intressant, nu mot cancerformen myelom och då som komplement till bland annat cytostatika, och som läkemedel mot lepra (spetälska). (wikipedia.org)
 • diagnosen
 • 4 Endast omkring 35 % av folk i Europa som lever med myelom, lever fem år efter diagnosen. (lhrm.de)
 • M-komponent (i serum och/eller urin över en viss nivå), klonala plasmaceller i benmärgen (över en viss nivå) och en eller flera så kallade myelomtypiska faktorer (exempelvis skelettförändringar) krävs för att man ska kunna ställa diagnosen behandlingskrävande myelom. (wikipedia.org)
 • patient
 • 9 Exakt och lättförstådd information om myelom och dess diagnos och behandling är nödvändig för varje patient och hans eller hennes familj. (lhrm.de)
 • Blodcancerförbundet Stamceller Transplantation Proteinelektrofores hos patient med myelom som visar en M-komponent (grafens gamma-område). (wikipedia.org)