• olika
  • Modellen innebär att man beräknar ett värde som bygger på en kombination av nivåerna hos fyra olika mikroRNA. (lu.se)
  • visat
  • Olivia Larne har visat att ett enskilt mikroRNA, miR-183, påverkar PSA-nivån och att detta eventuellt påverkar PSA-testet. (lu.se)
  • genom
  • MikroRNA klipps ner i cytosolen via drosha/DGCR8 som klipper ner det till pre-miRNA som transporteras ut via FG-nukleoporiner genom exportproteinet exportin-5. (wikipedia.org)
  • Genom att mäta kroppens halter av utvalda mikroRNA finns förutsättningar att ställa diagnos och prognosticera sjukdomsutveckling vid bland annat prostatacancer. (lu.se)