Loading... • olika
 • Modellen innebär att man beräknar ett värde som bygger på en kombination av nivåerna hos fyra olika mikroRNA. (lu.se)
 • visat
 • Olivia Larne har visat att ett enskilt mikroRNA, miR-183, påverkar PSA-nivån och att detta eventuellt påverkar PSA-testet. (lu.se)
 • genom
 • MikroRNA klipps ner i cytosolen via drosha/DGCR8 som klipper ner det till pre-miRNA som transporteras ut via FG-nukleoporiner genom exportproteinet exportin-5. (wikipedia.org)
 • Genom att mäta kroppens halter av utvalda mikroRNA finns förutsättningar att ställa diagnos och prognosticera sjukdomsutveckling vid bland annat prostatacancer. (lu.se)
 • olika
 • Jämför man vilken inverkan de olika ämnena har på insulinutsöndringen är CAMTA1 och CRTC1 elefanter i jämförelse med mikroRNA-132, som står för finliret. (vetenskaphalsa.se)
 • Ett enda mikroRNA kan dessutom styra ett helt nätverk av olika budbärar-RNA och därmed finjustera nivåerna av proteiner, förklarar Katja Petzold som leder en grupp forskare i medicinsk biokemi och biofysik vid Karolinska Institutet, KI, i Solna. (wallenberg.org)
 • MikroRNA är rörliga och kan anpassa sig till olika miljöer för att hitta rätt budbärar-RNA, förklarar hon. (wallenberg.org)
 • Upptäckten att ett enda mikroRNA kan passa till ett femtiotal olika budbärar-RNA var ett genombrott. (wallenberg.org)
 • Att en mikroRNA kan kontrollera så många olika budbärar-RNA, och på så vis den funktion deras proteiner har, leder till frågan hur och när den påverkar en viss budbärar-RNA. (wallenberg.org)
 • Wikipedia
 • Icke-kodande funktionellt DNA rRNA tRNA mikroRNA Cis- och Transregulatoriska element Introner Pseudogener Högrepeterande sekvenser Telomerer Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från engelskspråkiga Wikipedia, Noncoding DNA, 2 januari 2012. (wikipedia.org)
 • genom
 • I mars 2013 publicerade han sin första vetenskapliga uppsats som handlade om mikroRNA i HIV-genomet och i maj 2017 tog han sin filosofie doktorsexamen genom sin forskning inom detta område. (wikipedia.org)
 • flera
 • Det var redan känt att en mikroRNA kan slå på och av flera budbärar-RNA, men vi visste inte vilken den valde och varför, berättar Katja Petzold. (wallenberg.org)