• finns
 • Sfingolipider finns både i cellmembran och runt neuroner (nervtrådarna). (wikipedia.org)
 • Ceramid är utgångspunkten för dels sfingomyelin (som är en fosfolipid) och dels glykolipiderna, och finns i höga koncentrationer i cellmembran. (wikipedia.org)
 • De flesta förklaringsmodeller som finns utgår från en rad upptäckter kring livets molekylära och cellulära ursprung, som här räknas upp ungefär i den ordning de presenterades: Gynnsamma förhållanden leder till att små, enkla molekyler, så kallade monomerer, som till exempel enskilda aminosyror bildas. (wikipedia.org)
 • I sällsynta fall kan sporer även bildas då näringsämnen finns tillgängliga. (wikipedia.org)
 • Via bindning till speciella kininreceptorer (B2 receptorer) som finns överallt i kroppen, styr kininerna olika processer i de flesta av kroppens organ och vävnader såsom inflammation, kontroll av blodtryck och lokala blodflöden, kärlnybildning, socker och saltbalansen över cellmembran, sammandragningar av glatt muskulatur, ökad spermie rörlighet, bennedbrytning och cellnybildning. (lu.se)
 • levande
 • Han var den förste som beskrev ett enzym som kan ge en riktad (vektoriell) transport av substanser över ett cellmembran, en fundamental egenskap hos varje levande cell. (wikipedia.org)
 • cellen
 • Biokemin undersöker hur dessa byggstenar är uppbyggda, hur de bildas, och vilka kemiska egenskaper och vilken betydelse för cellen de har. (wikipedia.org)
 • samt
 • Fettsyran utgör huvuddelen av det fett som hjärnan består av och förekommer även i leverns fettvävnad, nerver, benmärg, njurar, könskörtlar samt är en av de viktigaste byggstenarna i kroppens cellmembran. (kurera.se)