concept

  • The concept of "sense of coherence" And the development of posttraumatic stress disorder i traffic accident Victims. (slideplayer.se)
  • Disordered gambling: the evolving concept of behavioral addiction. (spelforskning.se)

fyra

  • EpiHealth i samarbete med SIM- SAM EarlyLife, Centrum för ekonomisk demografi och SVEP kommer att ge denna kurs 6-8 oktober om Assessing causality by family-based designs SIMSAM (Swedish Initiative for research on Microdata in the Social and Medical Sciences) består av sex forskargrupper vid fyra olika lärosäten (Lunds Universitet, Umeå Universitet, Karolinska Institutet och Stockholms Universitet) samt en forskarskola vid KI. (docplayer.se)

tinnitus

  • 1 P Sahlgrenska akademin VID GÖTEBORGS UNIVERSITET Institutionen för neurovetenskap och fysiologi EXAMENSARBETE, 20 poäng VT 2007 SJÄLVSTÄNDIGT ARBETE I SJUKGYMNASTIK, 20 poäng Fördjupningsnivå 2 (D) Fristående kurs Titel Livskvalitet hos patienter med tinnitus efter fysisk träning och avslappningsträning - en randomiserad, kontrollerad studie Författare Helena Löwen-Åberg Leg. (docplayer.se)
  • Socialstyrelsen, adjungerats till gruppen och konstruktivt bidragit till arbetet Rapportens huvuddel består av sex kapitel som fokuserar på rapporterade exponeringsförhållanden, hörselnedsättning, tinnitus och andra formar av kvalitativa störningar i hörseln, psykologiska aspekter på hörselskador hos musiker, samt åtgärder för att begränsa risker i form av arbetsplanering och repertoar och i form av hörselskydd, skärmar och rumsakustiska åtgärder. (docplayer.se)

behandlingen

  • 50 patienter fullföljde behandlingen som pågick under ca sex veckor. (docplayer.se)
  • På eget initiativ avbröts behandlingen av sex klienter efter högst tre tillfällen (sk tidigt avhopp). (docplayer.se)