• Society
 • 1 SVEPET Medlemstidning för Svensk Epidemiologisk Förening (SVEP) Årgång 28, Nr Höstnummer SIMSAM i Umeå Society of Epidemiological Research 2010, Seattle Aktuell biostatistik inom medicinsk forskning Befolkningsstudierna behövs Klassbunden ohälsa grundläggs i skolåren Kan man dö eller bli sjuk av värme och kyla? (docplayer.se)
 • I höstnumret av SVEPET publicerar vi också en reseberättelse från Society of Epidemiological Research, Seattle, signerad Anna Ekman vid arbets- och miljömedicin. (docplayer.se)
 • Helt nyligen producerade The Royal Society of Arts en större rapport, finansierad av Joseph Rowntree (en annan organisation, med [drog]liberala böjelser, som delar ut bidrag till det drogpolitiska området. (blogg.se)
 • 4 Meeting Calendar 2013 FEBRUARY 18-27: Ego state CONGRESS in South Africa Info: March 9-10: British Society of Medical and Dental Hypnosis (Scotland). (docplayer.se)
 • 5 Rapport från European Society of Hypnosis Council of Representatives av Susanna Carolusson På ISH-kongressen i Bremen hade ESH ett representantmöte. (docplayer.se)
 • analyses
 • Scientific analyses of vocal expression are used as a complement to a vocal teaching method that is suitable for the vocal ideals used in the popular music genres, considering also current scientific knowledge in the areas of physiology, acoustics and rehabilitation. (docplayer.se)
 • bara
 • Huvudartiklar: Spermatogenes och Oogenes Produktionen av gameter sker i gonaderna i en process kallad gametogenes, denna process sker när germ celler undergår meios och går från att vara diploida med 46 kromosomer till haploida celler med bara 23 kromosomer. (wikipedia.org)
 • rapport
 • Alla förgrundsgestalterna i UKDPC har funnits med i liknande företag tidigare, t ex The Police Foundation (narkotikapolitisk rapport 2000), lobbyverksamhet gentemot The Home Affairs Select Committee (narkotikapolitisk rapport 2002, lobbyverksamhet gentemot The Advisory Council on the Misuse of Drugs, lobbygruppering gentemot EU-kommission och parlamentet och, naturligtvis, i ett otal mediasammanhang. (blogg.se)
 • trauma
 • CTQ* (Childhood Trauma Questionnaire) Mäter omsorgsbrist och trauma IES (Impact of Events Scale) Frågor om livshändelser För föräldrar: CBCL (Child Behavior Checklist). (docplayer.se)
 • Suzette Boon, PhD. Stabilizing chronic trauma and dissociation: the use of hypnotic techniques. (docplayer.se)