• bara
  • Huvudartiklar: Spermatogenes och Oogenes Produktionen av gameter sker i gonaderna i en process kallad gametogenes, denna process sker när germ celler undergår meios och går från att vara diploida med 46 kromosomer till haploida celler med bara 23 kromosomer. (wikipedia.org)
  • Aktuell
  • 1 SVEPET Medlemstidning för Svensk Epidemiologisk Förening (SVEP) Årgång 28, Nr Höstnummer SIMSAM i Umeå Society of Epidemiological Research 2010, Seattle Aktuell biostatistik inom medicinsk forskning Befolkningsstudierna behövs Klassbunden ohälsa grundläggs i skolåren Kan man dö eller bli sjuk av värme och kyla? (docplayer.se)
  • Scale
  • Nottingham Extended Activities of Daily Living Scale bedömer personens oberoende i 22 aktiviteter inom fyra kategorier: förflyttning inom- och utomhus, hushållsgöromål och fritidsaktiviteter . (spotidoc.com)
  • CTQ* (Childhood Trauma Questionnaire) Mäter omsorgsbrist och trauma IES (Impact of Events Scale) Frågor om livshändelser För föräldrar: CBCL (Child Behavior Checklist). (docplayer.se)