base


  • TPE-U, TPE a base de uretano. (wikipedia.org)
  • Como elastómero termoplástico en base uretano se abrevia TPE-U, pero se designa comúnmente como TPU (en inglés de Thermoplastic Polyurethane). (wikipedia.org)