Loading...
 • unha
 • Así, a marihuana afecta o cerebro da seguinte forma: unha vez nel, o THC adhírese a lugares específicos nas células nerviosas chamadas receptores de cannabinoides, afectando así á actividade das mesmas. (wikipedia.org)
 • As células xerminais femininas producen unha célula xerminal primordial que sofre mitose formando ovogonias. (wikipedia.org)
 • Entre estas dúas capas atopamos unha área organizada frouxamente na cal pódense encontrar fibras de apoio, espículas do esqueleto e unha variedade de células ameboideas. (wikipedia.org)
 • Son as esponxas máis sinxelas, e teñen unha estrutura en forma de saco cun único ósculo grande e que está formada na superficie por unha epiderme de pinacocitos entre os que xorden unhas células tubulares chamadas porocitos . (wikipedia.org)
 • É unha estrutura dinámica que mantén a forma da célula , facilita a mobilidade celular (usando estruturas como os cilios e os flaxelos), e desempeña un importante papel tanto no transporte intracelular (por exemplo, os movementos de vesículas e orgánulos) coma na división celular. (wikipedia.org)
 • No pasado críase que o citoesqueleto era unha característica exclusiva das células eucarióticas, pero desde entón encontráronse homólogos bacterianos das principais proteínas do citoesqueleto eucariota. (wikipedia.org)
 • Acción das opsoninas: unha célula fagocítica recoñece as opsoninas na superficie dun antíxeno, grazas aos seus receptores Fc. (wikipedia.org)
 • Cando unha célula ou antíxeno está cuberto de opsoninas dise que está opsonizado, e o fenómeno denomínase opsonización . (wikipedia.org)
 • Unha vez que as opsoninas se unen á súa célula diana, a carga negativa superficial queda enmascarada, aínda que non desaparece. (wikipedia.org)
 • [ 7 ] A función específica das células do lacis non se coñece con exactitude, aínda que foron asociadas coa secreción de eritropoetina e poderìan ter unha función de soporte e colaboraren co aparato xustaglomerular e contribuíren ao control tubuloglomerular. (wikipedia.org)
 • Célula retinal do anfibio Xenopus con marcaxe para cdk2/ciclina2 cunha frecha vermella indicando unha célula amácrina. (wikipedia.org)
 • Unha desas poboacións celulares é AII, que conecta os circuítos de células bipolares dos bastóns cos circuítos de células bipolares dos conos . (wikipedia.org)
 • chamadas
 • As placas de Peyer están cubertas por un epitelio especial que contén células especializadas chamadas células micropregadas ( células M ), as cales coa súa actividade de endocitose toman o antíxeno directamente da luz intestinal e cédeno ás células presentadoras do antíxeno (localizadas nunha única área con forma de bolsa na súa zona basolateral). (wikipedia.org)
 • As células mesanxiais extraglomerulares , tamén chamadas células do lacis (ás veces escrito de Lacis ), células da almofada polar ou células de Goormaghtigh (en honor do patólogo belga Norbert Goormaghtigh) [ 6 ] , están localizadas nos riles fóra do glomérulo, situadas nas proximidades do polo vascular da mácula densa , entre esta e as arteríolas aferente e eferente. (wikipedia.org)
 • As células amácrinas AII (tamén chamadas células amácrinas dos bastóns) son mediadoras de sinais chegados desde os bastóns en condicións escotópicas. (wikipedia.org)
 • producen
 • Internamente a cavidade do corpo ou espongocele está delimitada completa ou parcialmente por células especializadas ou flaxeladas denominadas coanocitos que producen a corrente de auga e son importantes na alimentación. (wikipedia.org)
 • Baixo o efecto do ácido retinoico (un derivado da vitamina A ) segregado polas células dendríticas, os linfocitos T activados nas placas de Peyer producen varias citocinas entre as cales están o TGFβ , e as interleucinas IL-4 , IL-6 e IL-10 . (wikipedia.org)
 • Las células que producen factores paracrinos, los secretan en su ambiente extracelular inmediato. (wikipedia.org)
 • receptores
 • A molécula do THC vai interactuar cos receptores das células nerviosas, cos que interactúan os cannabinoides endóxenos. (wikipedia.org)
 • As opsoninas son moléculas que se encontran no soro sanguíneo, que actúan como receptores na superficie das células que facilitan a fagocitose ou activan o sistema do complemento . (wikipedia.org)
 • [ 1 ] O termo opsonina úsase principalmente para referirse aos aos anticorpos IgG , que cobren as membranas das células e facilitan a fagocitose ao expoñeren os extremos Fc de ditos anticorpos ás células fagocíticas, que teñen receptores para eles. (wikipedia.org)
 • As IgM tamén se consideran opsoninas, xa que activan o sistema do complemento, aínda que non son efectivas na activación da fagocitose, porque as células fagocíticas non teñen receptores Fc específicos para as IgM. (wikipedia.org)
 • As células fagocíticas expresan receptores Fc cos que se unen ás moléculas dos anticorpos , e receptores CR1 (e CR2 e CR3 ), que se unen ao C3b do complemento . (wikipedia.org)
 • A pesar de que la señalización paracrina desencadena un arreglo diverso de respuestas en las células inducidas, la mayor parte de los factores paracrinos utilizan un grupo relativamente pequeño y conservado de receptores y rutas de señalización. (wikipedia.org)
 • Para que los factores paracrinos puedan inducir una respuesta exitosa en la célula receptora, esta célula debe poseer los receptores adecuados en la membrana celular y estos deben ser viables para recibir las señales, esto se conoce como ser competentes. (wikipedia.org)
 • cando
 • e aínda que cando o ovario dunha muller ovula dicimos que solta un óvulo, este é en realidade un ovocito secundario no estado que foi indicado, e o espermatozoide comeza a fertilización fusionándose con ese ovocito secundario, o que fai avanzar a meiose, a célula divídese, fórmase o segundo corpúsculo polar, e o que queda é o óvulo). (wikipedia.org)
 • Representa a metade da actina da célula e é utilizada para polimerizar microfilamentos cando é necesario. (wikipedia.org)
 • As células B e os linfocitos de memoria son estimulados cando se encontran cos antíxenos nas placas de Peyer. (wikipedia.org)
 • contienen
 • El LSR en el borde de la red ATM hace cola las células que contienen el paquete en la cola correcta (disponible, estándar, superior, o control), dependientes en el mapa de CoS. (cisco.com)
 • También tiene genes de resistencia a antibióticos de origen plasmídico, que ayudan en la identificación de células huéspedes que contienen los cósmicos recombinantes. (wikipedia.org)
 • Tienen la secuencia cos del fago lambda, necesaria para el empaquetamiento del ADN del fago dentro de su cubierta proteica, además contienen secuencias plasmídicas necesarias para la replicación y genes de resistencia a antibióticos. (wikipedia.org)
 • membrana
 • Tanto a membrana das células fagocíticas coma a das células que van ser fagocitadas teñen carga negativa, o que fai, en principio, difícil que as dúas células se acheguen demasiado. (wikipedia.org)
 • A contracción das células mesanxiais está asociada coa contracción da membrana basal do endotelio dos capilares glomerulares. (wikipedia.org)
 • Las propiedades básicas, la actividad, y la regulación de las corrientes de membrana, la plasticidad sináptica, la neurotransmisión, la neurogénesis, la sinaptogénesis y los canales iónicos de las células son algunos campos estudiados por los neurobiólogos. (wikipedia.org)
 • actina
 • Retirada del halo de sus imágenes: HyVolution 2 revela detalles minuciosos en esta grabación de 4 canales de células COS-7, Falacidina BodipyFL (actina), Alexa Fluor 568 F (ab ') 2 (tubulina), Alexa Fluor 647 F (ab' ) 2 (mitocondrias), DAPI (núcleos). (leica-microsystems.com)
 • As dos microfilamentos de actina son a contracción muscular, a formación de pseudópodos, o mantemento da morfoloxía celular e, na citocinese de células animais, forma un anel contráctil que divide a célula en dúas. (wikipedia.org)
 • extremos
 • Del fago λ, los extremos COS, extremos complementarios del genoma del fago y que se emplean para la recircularización del mismo. (wikipedia.org)
 • Estos vectores facilitan el trabajo porque permiten el empaquetamiento in vitro de las secuencias entre dos extremos COS y usar los fagos empaquetados para transfectar cepas de E. coli, consiguiendo un plásmido en la bacteria, ya que el cósmido se recirculariza al entrar gracias a los extremos COS. (wikipedia.org)
 • a) Según los sitios de múltiple clonamiento (MSC) o los sitios de restricción, se digiere el cósmido con la enzima de restricción correspondiente a la estrategia experimental, cortando al cósmido por los extremos cos, linealizándolo. (wikipedia.org)
 • dentro
 • As células mesanxiais intraglomerulares son pericitos especializados localizados dentro do glomérulo entre os capilares dos glomérulos renais no corpúsculo renal . (wikipedia.org)
 • Estos vectores proceden de moléculas de ADN de doble cadena extracromosómicas que se encuentran de manera natural y que se replican autónomamente dentro de las células bacterianas. (wikipedia.org)
 • La neurobiología es el estudio de las células del sistema nervioso y la organización de estas células dentro de circuitos funcionales que procesan la información y median en el comportamiento. (wikipedia.org)
 • estrutura
 • [ 2 ] A pesar de que as relacións evolutivas son tan distantes que non se poden inferir analoxías a partir das secuencias de aminoácidos , a similitude da estrutura tridimendional, as funcións no mantemento da forma e na polaridade das células proporcionan probas sólidas de que os citoesqueletos eucariotas e procariotas son realmente homólogos. (wikipedia.org)
 • A estrutura rosa é o glomérulo cos seus capilares. (wikipedia.org)
 • bacterias
 • El transporte de elementos celulares generalmente relacionados con las funciones inmunológicas (pero también, en algunos casos, el transporte de elementos patógenos como bacterias, virus y células cancerosas). (wikipedia.org)
 • comportamiento
 • Como consecuencia, para el LS1010 y el 8540MSR, esto por el comportamiento del CoS se emula encima por la espera del VC. (cisco.com)
 • La señalización paracrina es una forma de señalización celular en la cual una célula produce una señal que induce cambios en las células cercanas, alterando el comportamiento o la diferenciación celular de esas células. (wikipedia.org)
 • Concretamente, son un buen modelo para los campos receptivos de las células simples de la corteza cerebral si se supone que éstas poseen un comportamiento lineal. (wikipedia.org)
 • celular
 • O citoesqueleto é un entramado tridimensional de microtúbulos e microfilamentos que prové o soporte interno para as células, ancora as estruturas internas da mesma e intervén nos fenómenos de movemento celular e na súa división. (wikipedia.org)
 • Na figura, estes elementos procarióticos relaciónanse cos seus homólogos eucariotas e hipotetízase a súa función celular. (wikipedia.org)
 • Durante a división celular , a FtsZ é a primeira proteína que se despraza ao lugar da división e é esencial para organizar as proteínas que sintetizan a nova parede celular nas células en división. (wikipedia.org)
 • lambda
 • Los vectores lambda recombinantes se empaquetan in vitro en las cápsides proteicas del fago, y se introducen en células huésped bacterianas. (wikipedia.org)
 • formar
 • Para ser utilizado de vector, el tercio central de su cromosoma puede ser reemplazado por ADN exógeno, sin que ello afecte a la capacidad del fago de infectar células y formar cápsides. (wikipedia.org)
 • cuerpo
 • El complejo olivar superior está íntimamente relacionado con el cuerpo trapezoidal decusante, parte de la vía auditiva: la mayoría de los grupos de células del COS se ubican de manera dorsal (posterior en primates) a los axones del cuerpo trapezoidal, mientras que un número de células está incrustada en el susodicho cuerpo trapezoidal. (wikipedia.org)
 • Los cromosomas son estructuras minúsculas presentes en casi todas las células de nuestro cuerpo. (blogspot.com)
 • outros
 • Os microorganismos patóxenos e outros antíxenos que entran no tracto intestinal encóntranse cos macrófagos , células dendríticas , linfocitos B , e linfocitos T que se atopan nas placas de Peyer e outros tecidos linfoides asociados á mucosa. (wikipedia.org)
 • Mecanismo
 • El mecanismo de la clase del servicio del Multiprotocol Label Switching (MPLS CoS) es una característica que lleva a cabo los Servicios diferenciados sobre la atmósfera. (cisco.com)
 • funcionales
 • De forma más específica, esta disciplina se encarga del estudio de los cambios estructurales bioquímicos y funcionales que subyacen a la enfermedad en células, tejidos y órganos. (wikipedia.org)
 • displaystyle
 • El peso de la gota más grande que puede colgar del borde de un tubo de radio "a" es (aproximadamente): m g = 2 π a σ cos ⁡ α {\displaystyle mg=2\pi a\sigma \cos \alpha } donde σ {\displaystyle \sigma } es la tensión superficial del líquido y α es el ángulo de contacto con el tubo. (wikipedia.org)
 • genes
 • Genes específi cos dirigen a nuestras células para producir proteínas, enzimas y otras substancias esenciales. (blogspot.com)
 • Los científi cos aun no saben cuantos y cuales específi camente son los genes comprometidos. (blogspot.com)
 • formas
 • Sigue el camino de baldosas amarillas ", le dice la Bruja del Norte a Dorothy en El maravilloso Mago de Oz. Como baldosas de formas y tamaños variados, las células epiteliales de nuestras vías respiratorias se ordenan regularmente formando un "camino" por el que transitan las partículas inhaladas, impulsadas por el sistema mucociliar. (sebbm.es)
 • Outras formas de células amácrinas probablemente xogan papeis modulatorios, que permiten o axuste da sensibilidade para a visión fotópica (con moita luz) e escotópica (con pouca luz). (wikipedia.org)
 • pode
 • nalgunhas esponxas esta pode estar constituída por células de tipo epitelial denominadas pinacocitos . (wikipedia.org)
 • Deste modo, conecta o sinal de saída enviado polas células bipolares dos bastóns co sinal de entrada recibido polas células bipolares dos conos, e desde alí o sinal pode viaxar ás respectivas células ganglionares. (wikipedia.org)
 • recibido
 • Estos factores, luego viajan a las células cercanas en las cuales el gradiente del factor recibido determina el resultado. (wikipedia.org)
 • cromosoma
 • Durante los años 80, llamo la atención de los científi cos el hecho de que algunas personas con las características del SPW, no tenían la delación en el cromosoma 15 (no les faltaba un pedazo) y otras personas que tenían esa deleción tenían otras características de otro síndrome. (blogspot.com)
 • veces
 • Os ovocitos primarios e secundarios son denominados ás veces ovos ou células ovo inmaduras (aínda que só é haploide o secundario, polo que lle corresponde mellor a este último o termo). (wikipedia.org)
 • Ás veces tamén se chaman opsoninas ás moléculas que se unen á célula para a súa destrución a través da acción das células asasinas naturais (NK). (wikipedia.org)
 • retina
 • Ademais, as células bipolares da retina , que son as responsables doutro 30% dos sinais, están reguladas polas células amácrinas. (wikipedia.org)
 • [ 1 ] Na retina do rato as proteínas transmembrana MEGF10 e MEGF11 teñen papeis críticos na formación de mosaicos polas células amácrinas starburst e as células horizontais. (wikipedia.org)
 • onde
 • Estas células pasan despois aos nódulos linfáticos mesentéricos, onde se amplifica a resposta inmune. (wikipedia.org)
 • primer
 • Hipócrates de Cos formuló el primer concepto de enfermedad al exponer sus ideas de crasis y discrasia en la mezcla de los cuatro humores cardinales, componentes del organísmo vivo (doctrina de los cuaterniones): sangre, pituitaria, bilis y atrabilis. (wikipedia.org)
 • tipo
 • As células mesanxiais intraglomerulares contribúen tamén de forma importante á formación da matriz extracelular , a cal contén fibronectina , coláxeno tipo IV, perlecán , e laminina . (wikipedia.org)
 • cancerosas
 • Toda la sangre, el oxígeno y la energía se transmiten a las células cancerosas a través de los vasos sanguíneos, por lo que el objetivo es bloquear, con este nanorrobot, los vasos que alimentan los tumores para eliminarlos. (eldia.es)
 • El transporte de elementos celulares generalmente relacionados con las funciones inmunológicas (pero también, en algunos casos, el transporte de elementos patógenos como bacterias, virus y células cancerosas). (wikipedia.org)
 • secuencias
 • Estos vectores facilitan el trabajo porque permiten el empaquetamiento in vitro de las secuencias entre dos extremos COS y usar los fagos empaquetados para transfectar cepas de E. coli, consiguiendo un plásmido en la bacteria, ya que el cósmido se recirculariza al entrar gracias a los extremos COS. (wikipedia.org)
 • campos
 • Las propiedades básicas, la actividad, y la regulación de las corrientes de membrana, la plasticidad sináptica, la neurotransmisión, la neurogénesis, la sinaptogénesis y los canales iónicos de las células son algunos campos estudiados por los neurobiólogos. (wikipedia.org)
 • Concretamente, son un buen modelo para los campos receptivos de las células simples de la corteza cerebral si se supone que éstas poseen un comportamiento lineal. (wikipedia.org)
 • origen
 • El equipo de trabajo que dirige, formado por dieciocho especialistas, consiguió hace cinco años curar ratones diabéticos recurriendo a células madre de origen embrionario que se diferenciaron en células productoras de insulina. (escepticos.es)
 • También tiene genes de resistencia a antibióticos de origen plasmídico, que ayudan en la identificación de células huéspedes que contienen los cósmicos recombinantes. (wikipedia.org)
 • Tiene un origen de replicación y puede producir hasta 500 copias de los fragmentos de ADN insertado por célula. (wikipedia.org)
 • manera
 • El complejo olivar superior está íntimamente relacionado con el cuerpo trapezoidal decusante, parte de la vía auditiva: la mayoría de los grupos de células del COS se ubican de manera dorsal (posterior en primates) a los axones del cuerpo trapezoidal, mientras que un número de células está incrustada en el susodicho cuerpo trapezoidal. (wikipedia.org)
 • mayor
 • En general, el COS muestra una variación significativa entre especies, siendo mayor en los murciélagos y roedores y pequeños en primates. (wikipedia.org)
 • A pesar de que la señalización paracrina desencadena un arreglo diverso de respuestas en las células inducidas, la mayor parte de los factores paracrinos utilizan un grupo relativamente pequeño y conservado de receptores y rutas de señalización. (wikipedia.org)