Nas eleccións presidenciais do 25 de febreiro de 1990, o F.S.L.N. entregou o poder a Violeta Barrios de Chamorro, líder do UN ( ... En Saúde, elimináronse as consultas privadas nos centros públicos e restableceuse a gratuidade dos medicamentos, as operacións ... Tras o triunfo revolucionario encargouse da renovación do sistema de televisión nicaraguana. En 1984 foi representante ... Da mesma forma, unha vez abandonado o poder, o F.S.L.N. e algúns dos seus dirixentes foron acusados polos medios de ...
Una vez que ya no hubo respuesta desde la casa, la G.N. encontró que el combate había sido sostenido por un solo hombre. La ... En Salud, se eliminaron las consultas privadas en los centros públicos y se restableció la gratuidad de los medicamentos, las ... Tras el triunfo revolucionario se encargó de la renovación del sistema de televisión nicaragüense. En 1984 fue representante ... G.N). Esta derrota militar de la guerrilla se convirtió en un punto de inflexión en la lucha contra la dictadura y en una ...