Fago T4 Familia [[Podovirid e]] Familia Siphoviridae - ej. Fago λ (fago lambda, fago λ) No atribuidos Familia Ascoviridae ...
Familia Lipothrixviridae Familia Rudiviridae Orden Caudovirales Familia Myoviridae Familia Podoviridae Familia Siphoviridae ...
Demerecviridae Familia Drexlerviridae Familia Herelleviridae Familia Myoviridae Familia Podoviridae Familia Siphoviridae ...
Complete Genomes of Siphoviridae (en inglés) Datos: Q6808 Especies: Siphoviridae. ... Siphoviridae es una familia de virus infectivos para bacterias y arqueas (bacteriófagos) pertenecientes al Grupo I de la ... McGraw-Hill Interamericana de España, S.A.U. ISBN 84-486-0261-7. Viralzone: Siphoviridae (en inglés) ICTV (en inglés) ...
Familia Siphoviridae - ej. Fago λ (fago lambda, fago λ). *No atribuidos *Familia Ascoviridae ...
As investigacións realizadas en citomegalovirus (CMV) indican que o homólogo viral da IL-10 humana (hIL-10), chamado cmvIL-10, é importante para inhibir a síntese de citocinas proinflamatorias. A proteína cmvIL-10 ten un 27% de identidade coa hIL-10, pero só un dos nove residuos de aminoácidos conservados que forman na hIL-10 o sitio funcional para a inhibición da síntese de citocinas. Porén, hai moita semellanza nas funcións da hIL-10 e da cmvIL-10. Ambas as dúas regulan á baixa a IFN-γ, IL-1α, GM-CSF, IL-6 e TNF-α, as cales son todas citocinas proinflamatorias. Tamén desempeñan un papel na regulación á baixa do MHC I e MHC II e na regulación á alza de HLA-G (un MHC I non clásico). Estes dous eventos facilitan a evasión inmunitaria ao suprimiren a resposta inmune mediada por células e a resposta das células asasinas naturais, respectivamente. As semellanzas entre a hIL-10 e a cmvIL-10 poden explicarse polo feito de que ambas as dúas usan a mesmo receptor da superficie ...
Todas estas familias teñen en común o tamaño do seu ADN, a posesión de xenes pouco habituais no resto de virus e a estrutura do virión e do ADN, sempre bicatenarios. A maioría dos xenes non posúen homólogos noutros tipos celulares. A súa orixe, como o dos virus en xeral, é moi incerta. As similitudes das distintas familias dos NCLDV poden deberse a que recolleron xenes dos seus hospedadores durante a replicación vírica no interior celular. Tamén poden deberse a que comparten un antepasado común.[2] Este antepasado poderías situatrse evolutivamente entre as Archaea e os Eukarya ou sincronicamente con LUCA (o primeiro antepasado común dos tres dominios da árbore filoxenética da vida). Desta forma habería que engadir un novo dominio á clasificación dos seres vivos. Outras hipóteses apuntan a que os virus foron as primeiras formas de vida e os tres dominios (Bacteria, Archaea e Eukarya) xurdiron da evolución de tres grupos deles. Hai moita confusión á hora de analizar a súa ...
Para empezar coas seccións despregadas, use selected = I, II, III, IV, V, VI, VIII ou proporcione un primeiro parámetro. Por exemplo, {{Clasificación de Baltimore,II}} ...