O ADN do xenoma dos organismos pode ser analizado para diagnosticar a susceptibilidade a ter enfermidades conxénitas, e pode ... polo que o primeiro T da primeira secuencia terá en fronte o o último A da segunda secuencia, e así as demais). ...