ICTV Report Nodaviridae». «Viral Zone». ExPASy. Consultado el 12 June 2015. Informe de ICTV: Nodaviridae Zona viral : ... El alfanodavirus es un género de virus de ARN de cadena positiva sin envoltura de la familia Nodaviridae.[2]​ Los insectos, ... Nodaviridae.». The Journal of General Virology 100 (1): 3-4. PMID 30431412. doi:10.1099/jgv.0.001170. « ...
... de esta familia se descubrieron en 2005 y se han encontrado en asociación simbiótica con los virus de la familia Nodaviridae ...
... de la cápside de los bacilladnavirus fueron adquiridos por transferencia horizontal de los virus de la familia Nodaviridae que ...
Nodaviridae, Carmotetraviridae y Bymovirus), dos segmentos con varios ORF (Tobravirus, Furovirus y Enamovirus) o tres segmentos ...
Filo Kitrinoviricota Familia Flaviviridae Orden Nodamuvirales Familia Nodaviridae Familia Sinhaliviridae Orden Tolivirales ...
Familia Narnaviridae Familia Mitoviridae Filo Kitrinoviricota Familia Flaviviridae Orden Nodamuvirales Familia Nodaviridae ...
Familia Narnaviridae Familia Mitoviridae Filo Kitrinoviricota Familia Flaviviridae Orden Nodamuvirales Familia Nodaviridae ...
... es una familia de virus que infectan animales. Contienen un genoma ARN monocatenario positivo y por lo tanto se ... ICTV Report Nodaviridae». Sahul Hameed, AS; Ninawe, AS; Nakai, T; Chi, SC; Johnson, KL; ICTV Report, Consortium (January 2019 ... ICTV Virus Taxonomy Profile: Nodaviridae.». The Journal of General Virology 100 (1): 3-4. PMID 30431412. doi:10.1099/jgv. ...
Un virus (de la palabra latina virus, toxina o veneno) es una entidad biológica capaz de autorreplicarse utilizando la maquinaria celular. ...
Familia Nodaviridae. *Familia Picornaviridae - ejs. virus de la poliomielitis, Rhinovirus, virus del hepatitis A, ...
Familia Nodaviridae. *Familia Permutotetraviridae. *Familia Potyviridae. *Familia Togaviridae - inclúe o virus da rubéola, ...
As investigacións realizadas en citomegalovirus (CMV) indican que o homólogo viral da IL-10 humana (hIL-10), chamado cmvIL-10, é importante para inhibir a síntese de citocinas proinflamatorias. A proteína cmvIL-10 ten un 27% de identidade coa hIL-10, pero só un dos nove residuos de aminoácidos conservados que forman na hIL-10 o sitio funcional para a inhibición da síntese de citocinas. Porén, hai moita semellanza nas funcións da hIL-10 e da cmvIL-10. Ambas as dúas regulan á baixa a IFN-γ, IL-1α, GM-CSF, IL-6 e TNF-α, as cales son todas citocinas proinflamatorias. Tamén desempeñan un papel na regulación á baixa do MHC I e MHC II e na regulación á alza de HLA-G (un MHC I non clásico). Estes dous eventos facilitan a evasión inmunitaria ao suprimiren a resposta inmune mediada por células e a resposta das células asasinas naturais, respectivamente. As semellanzas entre a hIL-10 e a cmvIL-10 poden explicarse polo feito de que ambas as dúas usan a mesmo receptor da superficie ...
Todas estas familias teñen en común o tamaño do seu ADN, a posesión de xenes pouco habituais no resto de virus e a estrutura do virión e do ADN, sempre bicatenarios. A maioría dos xenes non posúen homólogos noutros tipos celulares. A súa orixe, como o dos virus en xeral, é moi incerta. As similitudes das distintas familias dos NCLDV poden deberse a que recolleron xenes dos seus hospedadores durante a replicación vírica no interior celular. Tamén poden deberse a que comparten un antepasado común.[2] Este antepasado poderías situatrse evolutivamente entre as Archaea e os Eukarya ou sincronicamente con LUCA (o primeiro antepasado común dos tres dominios da árbore filoxenética da vida). Desta forma habería que engadir un novo dominio á clasificación dos seres vivos. Outras hipóteses apuntan a que os virus foron as primeiras formas de vida e os tres dominios (Bacteria, Archaea e Eukarya) xurdiron da evolución de tres grupos deles. Hai moita confusión á hora de analizar a súa ...
Para empezar coas seccións despregadas, use selected = I, II, III, IV, V, VI, VIII ou proporcione un primeiro parámetro. Por exemplo, {{Clasificación de Baltimore,II}} ...