Cubre las máculas acústicas del vestíbulo, tanto la del sáculo como la del utrículo, tiene un espesor de cincuenta micrómetros ...
Recibe aferencias dos canais semicirculares e das máculas a través dos núcleos vestibulares, e do córtex visual a través dos ... visuais e acústicas. Envía as súas eferencias a través do núcleo do fastixio. ...
As máculas están cubertas dunha capa de xelatina e de otólitos, e as cristas ampulares por unha cúpula xelatinosa móbil. O ... estato-acústico). Cando os esterocilios se inclinan separándose do cinocilio, a célula ciliada é hiperpolarizada, diminuíndo a ... Os cinocilios están presentes na crista ampular dos condutos semicirculares do oído e nas máculas do utrículo e sáculo. ...
La percepción acústica: Física de la audición. Autores: Jesús Mariano Merino y Loida Muñoz-Repiso, 2013. Consultado el 26 de ... Un estrechamiento lo divide en dos partes: el sáculo y el utrículo, ambos disponen de regiones sensibles llamadas máculas ...
No utrículo e sáculo atópanse áreas (máculas) con células sensoriais chamadas células ciliadas, por riba das cales hai unha ... Hai probas de que o sistema vestibular dos mamíferos retivo algunha da sensibilidade acústica ancestral do oído dos vertebrados ... á estimulación acústica alta de frecuencias baixas en pacientes con perda de audición sensoneural.[3] Hipotetizouse que a ... perdeuse esta sensibilidade acústica primitiva.[4] Nos humanos prodúcense potenciais mioxénicos evocados vestibulares en ...