Un virus (de la palabra latina virus, toxina o veneno) es una entidad biológica capaz de autorreplicarse utilizando la maquinaria celular. ...
Es un virus RNA de la familia Leviviridae, que pertenece al grupo III de género Alolevivirus. Tiene una cápsida icosaédrica de ...
Este virus pertenece a la familia Leviviridae, que incluye a otros bacteriófagos relacionados como el Qβ o el BZ13.[4]​ En 1961 ...
... pero también comparten homologías en las proteínas con Leviviridae.[3]​ Se ha sugerido que el origen de Mitoviridae y sus ...
Fago N4 Fago Φ6 Fago P22 Fago Φ29 Fago ΦX174 Familia Corticoviridae Familia Cystoviridae Familia Inoviridae Familia Leviviridae ...
Leviviridae) Fiebre amarilla (Flaviviridae) Resfriado común (Picornaviridae) Hepatitis A (Picornaviridae) Poliomielitis ( ...
Articulavirales Familia Amnoonviridae Familia Orthomyxoviridae Filo Lenarviricota Familia Botourmiaviridae Familia Leviviridae ...
Clase Ribocubica Orden Levivirales Familia Leviviridae Orden Togovirales Familia Arboviridae Orden Tymovirales Familia ... Articulavirales Familia Amnoonviridae Familia Orthomyxoviridae Filo Lenarviricota Familia Botourmiaviridae Familia Leviviridae ...
McGraw-Hill Interamericana de España, S.A.U. ISBN 84-486-0261-7. Datos: Q3772918 Multimedia: Leviviridae Especies: Leviviridae ... Leviviridae es una familia de virus que infectan bacterias. Contienen un genoma ARN monocatenario positivo y por lo tanto se ...
Familia Leviviridae. *Familia Luteoviridae. *Familia Marnaviridae. *Familia Narnaviridae - virus de ARN desnudo ...
Familia Leviviridae. *Familia Luteoviridae - inclúe o virus do ananismo anmarelo da cebada ...
Leviviridae ‎ (← enlaces · editar). *Encefalomielitis ovina ‎ (← enlaces · editar). *Mononegavirales ‎ (← enlaces · editar). * ...
As investigacións realizadas en citomegalovirus (CMV) indican que o homólogo viral da IL-10 humana (hIL-10), chamado cmvIL-10, é importante para inhibir a síntese de citocinas proinflamatorias. A proteína cmvIL-10 ten un 27% de identidade coa hIL-10, pero só un dos nove residuos de aminoácidos conservados que forman na hIL-10 o sitio funcional para a inhibición da síntese de citocinas. Porén, hai moita semellanza nas funcións da hIL-10 e da cmvIL-10. Ambas as dúas regulan á baixa a IFN-γ, IL-1α, GM-CSF, IL-6 e TNF-α, as cales son todas citocinas proinflamatorias. Tamén desempeñan un papel na regulación á baixa do MHC I e MHC II e na regulación á alza de HLA-G (un MHC I non clásico). Estes dous eventos facilitan a evasión inmunitaria ao suprimiren a resposta inmune mediada por células e a resposta das células asasinas naturais, respectivamente. As semellanzas entre a hIL-10 e a cmvIL-10 poden explicarse polo feito de que ambas as dúas usan a mesmo receptor da superficie ...
Todas estas familias teñen en común o tamaño do seu ADN, a posesión de xenes pouco habituais no resto de virus e a estrutura do virión e do ADN, sempre bicatenarios. A maioría dos xenes non posúen homólogos noutros tipos celulares. A súa orixe, como o dos virus en xeral, é moi incerta. As similitudes das distintas familias dos NCLDV poden deberse a que recolleron xenes dos seus hospedadores durante a replicación vírica no interior celular. Tamén poden deberse a que comparten un antepasado común.[2] Este antepasado poderías situatrse evolutivamente entre as Archaea e os Eukarya ou sincronicamente con LUCA (o primeiro antepasado común dos tres dominios da árbore filoxenética da vida). Desta forma habería que engadir un novo dominio á clasificación dos seres vivos. Outras hipóteses apuntan a que os virus foron as primeiras formas de vida e os tres dominios (Bacteria, Archaea e Eukarya) xurdiron da evolución de tres grupos deles. Hai moita confusión á hora de analizar a súa ...
Para empezar coas seccións despregadas, use selected = I, II, III, IV, V, VI, VIII ou proporcione un primeiro parámetro. Por exemplo, {{Clasificación de Baltimore,II}} ...