doi:10.1593/neo.101120. «New driver mutations in non-small-cell lung cancer». Lancet Oncology 12 (2): 175-80. February 2011. ... La prueba Oncotype DX examina un panel de 21 genes en células tomadas durante la biopsia tumoral. Los resultados de la prueba ... de laboratorio han demostrado que las células tumorales que experimentan apoptosis pueden liberar componentes celulares tales ...
As partículas cargadas como protóns e ións de boro, carbono e neon poden causar danos directos ao ADN da célula cancerosa por ... Os danos no ADN de febra simple pasan ás células fillas mediante a división celular; estes danos no ADN das células cancerosas ... que están próximos o volume tumoral diana. Un exemplo dese problema obsérvase na radiación da glándula prostática, na que a ... A radiación ionizante funciona danando o ADN das células do tecido canceroso o que orixina a morte celular. Para preservar os ...