Os gases arteriais permiten identificar a acidose metabólica polo aumento do ácido láctico. A TC cranial non é útil (aínda que ... "N. Engl. J. Med. 339 (22): 1603-8. 9828249.. *↑ De aí que durante un incendio sexa aconsellable axeonllarse. ... A toxicidade do monóxido de carbono é causada pola inhalación de monóxido de carbono (CO), un gas considerablemente tóxico que ... A cantidade de gas absorbido depende da ventilación por minuto, da duración da exposición e da concentración de CO no ambiente ...