O conceito de "Bala Mágica" foi criado por Paul Ehrlich, nos primeiros anos do século 20, na Alemanha, em suas pesquisas para a ... Blanco AN, Habib A, Levy-Toledano S, Maclouf J (1995). «Participación de las tirosin-quinasas en la inducción de la ... Rich M, Ritterhoff R, Hoffmann R (diciembre de 1950). «A fatal case of aplastic anemia following chloramphenicol (chloromycetin ...
O estafilococo era unha bacteria moi susceptible á penicilina na década de 1940, pero no presente, case todas as cepas desa ... "Participación de las tirosin-quinasas en la inducción de la ciclooxigenasa-2 en células endoteliales humanas". Revista ... Seguro na maioría dos pacientes alérxicos á penicilina.[23]. Igual que os outros beta-lactámicos: interrompen a síntese de ... O xénero Streptomyces é un dos máis investigados para a procura de novos antibióticos,[71] na que se manipula xeneticamente a ...
A Case Series of Proton Pump Inhibitor-Induced Hypomagnesemia. American Journal of Kidney Diseases. 2010 Jul;56(1):112-6. ... doi:10.1016/0735-6757(92)90133-I. Reinhart RA, Desbiens NA (1985). «Hypomagnesemia in patients entering the ICU». Crit. Care ... por ejemplo las quinasas).[6]​ Además de que esto tiene influencia directa en los canales de sodio, potasio y calcio: Los ... ya que el magnesio es necesario para el normal funcionamiento de la Na/K ATPasa El 33% de los pacientes en cuidados intensivos ...
NA. Bleich, S (2003) "Hyperhomocysteinemia as a New Risk Factor for Brain Shrinkage in Patients with Alcoholism." Neuroscience ... Role of Neostigmine and Short-term Outcome of 53 Cases." Singapore Medical Journal, 48 (9): 830-33. Ahasan, H A M N, A. A. ... Es este aumento de calcio intracelular que activa la proteína quinasa C (PKC), que se manifiesta como déficits de aprendizaje ...
Es este aumento de calcio intracelular que activa la proteína quinasa C (PKC), que se manifiesta como déficits de aprendizaje ... Role of Neostigmine and Short-term Outcome of 53 Cases." Singapore Medical Journal, 48 (9): 830-33. ... Inhibidores de los canales de Na Tetrodotoxina[5]​ Inhibidores de los canales de K Tetraetilamonio[30]​ ...
O estafilococo era unha bacteria moi susceptible á penicilina na década de 1940, pero no presente, case todas as cepas desa ... "Participación de las tirosin-quinasas en la inducción de la ciclooxigenasa-2 en células endoteliales humanas". Revista ... Seguro na maioría dos pacientes alérxicos á penicilina.[23]. Igual que os outros beta-lactámicos: interrompen a síntese de ... O xénero Streptomyces é un dos máis investigados para a procura de novos antibióticos,[71] na que se manipula xeneticamente a ...