Un virus (de la palabra latina virus, toxina o veneno) es una entidad biológica capaz de autorreplicarse utilizando la maquinaria celular. ...
3.Caliciviridae. Virus Norwalk. Espido. Icosaédrico. Monocatenario. IV. 4.Togaviridae. Virus da rubéola, alfavirus. Envolto. ...
Familia Roniviridae No atribuido Familia Astroviridae Familia Barnaviridae Familia Bromoviridae Familia Caliciviridae - ej. ...
El calicivirus felino, también llamado CVF, es un virus perteneciente a la familia Caliciviridae, género Vesivirus. Provoca ...
... porcino es una enfermedad infecciosa que afecta al cerdo y está provocada un virus ARN perteneciente a la familia Caliciviridae ...
Caliciviridae y Picornaviridae, que no poseen envoltura. Dichas familias también poseen una cápside icosaédrica. En las otras ...
... es un género de virus ARN de la familia Caliciviridae,[1]​ responsable del 50 por ciento de los brotes de gastroenteritis por ... ICTV consultó ampliamente con miembros del Grupo de Estudio Caliciviridae y discutió cuidadosamente el caso. Además de "agente ... mostró que estos virus tienen una organización genómica consistente con los virus pertenecientes a la familia Caliciviridae.[10 ...
Norovirus (o virus tipo Norwalk) es un género de virus ARN de la familia Caliciviridae,[1]​ y responsable del 50 % de los ...
Mesoniviridae Suborden Runidovirinae Familia Euroniviridae Familia Roniviridae Orden Picornavirales Familia Caliciviridae ...
Caliciviridae y Tobamovirus), dos segmentos con un único ORF (Nodaviridae, Carmotetraviridae y Bymovirus), dos segmentos con ...
El virus de la hepatitis E se clasificó originalmente en la familia Caliciviridae, pero más recientemente ha sido clasificado ...
... (del latín calix, "cáliz") es una familia de virus infectivos para animales. Los calicivirus han sido encontrados ... Caliciviruses Human Caliciviruses Stanford University Caliciviridae (from PATRIC the PathoSystems Resource Integration Center, ...
Caliciviridae ‎ (← enlaces · editar). *Baculoviridae ‎ (← enlaces · editar). *Poxviridae ‎ (← enlaces · editar). *Papovaviridae ...
Familia Caliciviridae - ej. virus de Norwalk. *Familia Closteroviridae. *Familia Comoviridae. *Familia Dicistroviridae ...
As investigacións realizadas en citomegalovirus (CMV) indican que o homólogo viral da IL-10 humana (hIL-10), chamado cmvIL-10, é importante para inhibir a síntese de citocinas proinflamatorias. A proteína cmvIL-10 ten un 27% de identidade coa hIL-10, pero só un dos nove residuos de aminoácidos conservados que forman na hIL-10 o sitio funcional para a inhibición da síntese de citocinas. Porén, hai moita semellanza nas funcións da hIL-10 e da cmvIL-10. Ambas as dúas regulan á baixa a IFN-γ, IL-1α, GM-CSF, IL-6 e TNF-α, as cales son todas citocinas proinflamatorias. Tamén desempeñan un papel na regulación á baixa do MHC I e MHC II e na regulación á alza de HLA-G (un MHC I non clásico). Estes dous eventos facilitan a evasión inmunitaria ao suprimiren a resposta inmune mediada por células e a resposta das células asasinas naturais, respectivamente. As semellanzas entre a hIL-10 e a cmvIL-10 poden explicarse polo feito de que ambas as dúas usan a mesmo receptor da superficie ...
Todas estas familias teñen en común o tamaño do seu ADN, a posesión de xenes pouco habituais no resto de virus e a estrutura do virión e do ADN, sempre bicatenarios. A maioría dos xenes non posúen homólogos noutros tipos celulares. A súa orixe, como o dos virus en xeral, é moi incerta. As similitudes das distintas familias dos NCLDV poden deberse a que recolleron xenes dos seus hospedadores durante a replicación vírica no interior celular. Tamén poden deberse a que comparten un antepasado común.[2] Este antepasado poderías situatrse evolutivamente entre as Archaea e os Eukarya ou sincronicamente con LUCA (o primeiro antepasado común dos tres dominios da árbore filoxenética da vida). Desta forma habería que engadir un novo dominio á clasificación dos seres vivos. Outras hipóteses apuntan a que os virus foron as primeiras formas de vida e os tres dominios (Bacteria, Archaea e Eukarya) xurdiron da evolución de tres grupos deles. Hai moita confusión á hora de analizar a súa ...
Para empezar coas seccións despregadas, use selected = I, II, III, IV, V, VI, VIII ou proporcione un primeiro parámetro. Por exemplo, {{Clasificación de Baltimore,II}} ...
Familia Caliciviridae - inclúes o virus Norwalk. *Familia Carmotetraviridae. *Familia Closteroviridae. *Familia Flaviviridae - ...