... como cos palangres de varios quilómetros de lonxitude cos que se pescan os atúns de profundidade. ... lulas e polbos) e os camaróns que atinxiron cada un preto de 3 millóns. Polo tanto, estes 5 grupos de especies (se xuntarmos o ... Establecer principios que estean de acordo cos artigos relevantes da lei internacional para a promoción de pescas responsables ...