Corticoviridae es una familia de virus icosaédricos, con membrana interna, que contienen un genoma con ADN circular de cadena ... Oksanen, Hanna M. (mayo de 2017). «ICTV Virus Taxonomy Profile: Corticoviridae» [Perfil taxonómico de virus del ICTV: ... Corticoviridae]. J Gen Virol (en inglés) (Microbiology Society) 98 (5): 888-889. PMID 28581380. doi:10.1099/jgv.0.000795. ...
No se conocen otros bacteriófagos que tengan lípidos en su cubierta exterior, aunque Tectiviridae y Corticoviridae tienen ...
queratitis, anginas, diarreas Familia Asfiviridae Familia Baculoviridae Familia Corticoviridae Familia Fuselloviridae Familia ...
Corticoviridae - Concepto preferido UI del concepto. M0028649. Nota de alcance. Familia de bacteriófagos icosaédricos, que ...
Familia Corticoviridae. *Familia Fuselloviridae. *Familia Guttaviridae. *Familia Herpesviridae - ejs. los virus humanos del ...
Familia Corticoviridae o bacteriófagos, como el PM2.. - Familia Caulimoviridae: parasitan a las plantas, como el mosaico de la ...
As investigacións realizadas en citomegalovirus (CMV) indican que o homólogo viral da IL-10 humana (hIL-10), chamado cmvIL-10, é importante para inhibir a síntese de citocinas proinflamatorias. A proteína cmvIL-10 ten un 27% de identidade coa hIL-10, pero só un dos nove residuos de aminoácidos conservados que forman na hIL-10 o sitio funcional para a inhibición da síntese de citocinas. Porén, hai moita semellanza nas funcións da hIL-10 e da cmvIL-10. Ambas as dúas regulan á baixa a IFN-γ, IL-1α, GM-CSF, IL-6 e TNF-α, as cales son todas citocinas proinflamatorias. Tamén desempeñan un papel na regulación á baixa do MHC I e MHC II e na regulación á alza de HLA-G (un MHC I non clásico). Estes dous eventos facilitan a evasión inmunitaria ao suprimiren a resposta inmune mediada por células e a resposta das células asasinas naturais, respectivamente. As semellanzas entre a hIL-10 e a ...
Todas estas familias teñen en común o tamaño do seu ADN, a posesión de xenes pouco habituais no resto de virus e a estrutura do virión e do ADN, sempre bicatenarios. A maioría dos xenes non posúen homólogos noutros tipos celulares. A súa orixe, como o dos virus en xeral, é moi incerta. As similitudes das distintas familias dos NCLDV poden deberse a que recolleron xenes dos seus hospedadores durante a replicación vírica no interior celular. Tamén poden deberse a que comparten un antepasado común.[2] Este antepasado poderías situatrse evolutivamente entre as Archaea e os Eukarya ou sincronicamente con LUCA (o primeiro antepasado común dos tres dominios da árbore filoxenética da vida). Desta forma habería que engadir un novo dominio á clasificación dos seres vivos. Outras hipóteses apuntan a que os virus foron as primeiras formas de vida e os tres dominios (Bacteria, Archaea e Eukarya) xurdiron da evolución de tres grupos deles. Hai moita confusión á hora de analizar a súa ...
Descritores em Ciências da Saúde
Bacteriófago PM2 use Corticoviridae bacteriófago PRD1 bacteriófago Q beta use Allolevivirus Bacteriófago T2 use bacteriófago T4 ...
Bacteriófago PM2 use Corticoviridae Bacteriófago PRD1 Bacteriófago Q beta use Allolevivirus Bacteriófago T2 use Bacteriófago T4 ...
Corticoviridae, Fuselloviridae, Geminiviridae, Genomoviridae, Globuloviridae, Guttaviridae, Hepadnaviridae, Hytrosaviridae, ...
Familia Corticoviridae o bacteriófagos, como el PM2.. - Familia Caulimoviridae: parasitan a las plantas, como el mosaico de la ...