Loading...
  • humans
  • Toxoplasma gondii és una espècie de protozou paràsit causant de la toxoplasmosi , una malaltia en general lleu, però que es pot complicar fins a esdevenir fatal, especialment en els gats i en els fetus humans . (wikipedia.org)
  • disease
  • Toxoplasma Gondii is, a very severe disease that can produce central nervous system disorders particularly mental disabilities and blindness in children. (smore.com)