• It was included several times in a clade together with the primitive newts (Echinotriton, Pleurodeles, Tylototriton) due to their seemingly ancestral morphology. (hbz-nrw.de)
  • The presence of the seven species currently known with certainty for Tunisia has been confirmed: Pleurodeles nebulosus, Discoglossus pictus, Bufo bufo, B. mauritanicus, B. boulengeri, Hyla meridionalis and Pelophylax saharicus. (unipa.it)
  • Os salamándridos distribúense por todo o hemisferio norte , principalmente en Europa e Asia , aínda que a distribución de Salamandra e Pleurodeles alcanza tamén a África do Norte , e os xéneros Notophthalmus e Taricha son endémicos de Norteamérica . (wikipedia.org)