• The size of the population of these cells was estimated on serial semithin sections in the retina of normal eyes in adult and young newt Pleurodeles waltl, as well as in adult newts subjected to long-term bright illumination. (deepdyve.com)
  • Os salamándridos distribúense por todo o hemisferio norte , principalmente en Europa e Asia , aínda que a distribución de Salamandra e Pleurodeles alcanza tamén a África do Norte , e os xéneros Notophthalmus e Taricha son endémicos de Norteamérica . (wikipedia.org)
  • De tamaño de mediano a pequeno ( Salamandra e Pleurodeles chegan a medir máis de 200 mm ), estes urodelos, terrestres ou acuáticos, [ 6 ] presentan catro extremidades con cinco dedos nas posteriores e catro nas anteriores, e unha cola que está presente en cada unha das etapas do seu desenvolvemento. (wikipedia.org)
  • Unha presentación, que segue a ser válida actualmente permite dividila en dous grandes grupos: as "salamántigas verdadeiras" (incluíndo os xéneros Chioglossa , Helverseni , Mertensiella e Salamandra ) e os "tritóns" (que comprende os xéneros restantes). (wikipedia.org)
  • It was included several times in a clade together with the primitive newts (Echinotriton, Pleurodeles, Tylototriton) due to their seemingly ancestral morphology. (hbz-nrw.de)