• Metatranscriptomic analysis of 16 cane toad livers revealed the presence of a novel and full-length picornavirus, Rhimavirus A (RhiV-A), a member of a reptile- and amphibian-specific cluster of the Picornaviridae basal to the Kobuvirus -like group. (asm.org)
  • Jag undervisar i ämnena cell- och molekylärbiologi, genteknik, mikrobiologi samt virologi och leder en forskargrupp som studerar hur virus från familjen Picornavirus växelverkar med den infekterade cellen. (lnu.se)
  • En biologisk virus består af et genom af DNA eller RNA og et antal enzymer, der er indlejret i en proteinkappe (kaldet en kapsid ), eventuelt omkrandset af membrankappe . (wikipedia.org)
  • Virus kan ikke formere sig alene, men overtager i stedet for en værtscelle og underkaster værtscellens molekylære maskineri for at fremstille kopier af sig selv og således producere den næste generation. (wikipedia.org)
  • Derfor bliver virus typisk ikke betragtet som levende organismer, fordi de alene ikke kan formere sig eller lave stofskifte , men kræver en vært . (wikipedia.org)
  • Dog har nye genetiske undersøgelser ændret på denne opfattelse, da det har vist sig at virus nedstammer fra en fælles stamform med moderne celler og har været en faktor, der har præget evolutionen . (wikipedia.org)
  • Virus består af et genom og nogle gange et par enzymer , der er indlejret i en proteinkappe (kaldet en kapsid ), eventuelt omkranset af membrankappe (en lipid-membran, eng. (wikipedia.org)
  • Virus kan ikke formere sig alene, men overtager i stedet for en værtscelle, dvs. (wikipedia.org)
  • 2017). ICTV Virus Taxonomy Profile : Picornaviridae . (lnu.se)