Loading...
  • known
  • Taken together, the DNA binding parvulin Par17 is targeted to the mitochondrial matrix by the most recently evolved mitochondrial prepeptide known to date, thus adding a novel protein constituent to the mitochondrial proteome of Hominidae. (biomedcentral.com)
  • Homo
  • Homo floresiensis (eller Flores-mennesket ) er navnet på en lille hominin i Homo -slægten fundet på øen Flores i Indonesien . (wikipedia.org)
  • En nyere statistisk undersøgelse af kraniets karakteristika er desuden kommet frem til, at kraniet har mere til fælles med Homo habilis og i særlig grad Homo erectus sensu lato , frem for med det moderne menneske. (wikipedia.org)