• Zajedavske stenice ( znanstveno ime Cimicidae ) so majhna družina polkrilcev , ki jo uvrščamo v podred stenic (Heteroptera), sestavlja pa jo 75 danes živečih opisanih vrst zunanjih zajedavcev , ki se prehranjujejo s krvjo sesalcev in ptičev . (wikipedia.org)
  • The worst hit establishments have in the past closed their doors to disinfect the beds but they quickly become reinfested as unwashed pilgrims carry the bugs, of the Cimicidae genus, with them from other shelters. (bedbugger.com)