XantenerErytrosin: Ett färgämne (tetrajodfluorescein) som används för rödfärgning av livsmedel (körsbär, fisk m m), för att avslöja tandplack och för viss cellfärgning. Strukturellt liknar det tyroxin.Livsmedelsfärgämnen: Naturliga eller syntetiska färgämnen som används vid livsmedelsberedning.Rose bengaleTartrazinAmarantfärgämne: 3-hydroxy-4-((4-sulfo-1-naftalenyl)azo)-2,7-naftalendisulfonsyra, trinatriumsalt. Ett sulfonsyrabaserat naftylazofärgämne som använts i livsmedel och mediciner, samt som kemisk indikator.Indigo CarmineDEAE-dextran: Preparat som används som medium i jonbyteskromatografi.EtherFärger: Kemiska ämnen som används för färgning av andra material. Färgningen kan vara tillfällig eller permanent. Färger kan också användas i läkemedel och som reagentia eller reaktionsindikatorer inom medicin och forskning.Fluoresceiner: En grupp derivat av spiro(isobensofuran-1(3H),9'-(9H)xanten)-3-on. De används som färgämnen, som metallindikatorer och som fluorescerande markörer i immuntester.AzoföreningarFluorescerande färgämnen: Färgämnen som avger ljus vid bestrålning. Våglängden hos det utsända ljuset är vanligtvis längre än hos det infallande. Fluorokromer är färgämnen som tillsätts andra ämnen för att få dessa att fluorescera, och används som markörer inom biokemi och immunologi.Molekylstruktur: Den inbördes placeringen av atomer, atomgrupper eller joner i en molekyl, samt antal, typ av och plats för kovalenta bindningar.