Transplantatöverlevnad, förstärkt: Sätt att förlänga överlevnad och tillväxt av allotransplantat av tumör- eller normal vävnad som annars skulle stötas bort. Antingen kan det ske passivt genom tillförsel av transplantatspecifika antikroppar från tidigare immuniserade donatorer, vilka binder till transplantatets ytantigen och därmed maskerar dem för T-celler, eller aktivt genom förimmunisering av mottagaren med transplantatantigen som aktiverar specifika antikroppar och bildar antigen-antikroppskomplex, vilka binder till T-cellernas antigenreceptorer och blockerar deras cytotoxiska verkan.Transplantatöverlevnad: Ett transplantats överlevnad i värden, faktorer som är ansvariga för överlevnaden och förändringar i transplantatet i samband med dess tillväxt i värden.Transplantatocklusion, kärl: Blockering av flödet i biologiska eller konstgjorda kärltransplantat.Blodkärlsprotes: Protes, framställd av syntetiskt eller biologiskt material, för reparation av skadat eller sjukt blodkärl.PolytetrafluoretylenKärlöppenhet: Graden av öppenhet i blodkärl.PolyetylentereftalaterTidsfaktorerVena saphenaBildförstärkning: Förbättring av en bilds kvalitet med olika metoder, som datorbearbetning, digital filtrering, elektrokardiografiteknik, ljus- och ultramikroskopering, fluorescensspektrometri, scintigrafi och in vitro-bildhantering på molekylär nivå.NjurtransplantationBlodkärlsprotesimplantation: Kirurgisk infällning av syntetiskt eller biologiskt material som ersättning för eller reparation av skadade eller sjuka blodkärl.BlodådrorPrimär graftdysfunktionBehandlingsresultatLevertransplantation