Tandsköterskor: Personal som assisterar tandläkaren eller tandhygienisten.Tandhygienister: I Sverige: tandvårdspersonal med särskild högskoleutbildning (80/120 p) och legitimation, vars yrkesbehörighet regleras i lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område. Legitimerad tandhygienist är behörig att arbeta inom offentlig tandvård (allmän-, specialist- och sjukhustandvård), privat tandvård eller i egen regi.Tandtekniker: Personer som yrkesmässigt sysslar med tandtekniska arbeten, såsom t ex tillverkning av tandproteser, bryggor, tandkronor, tandregleringsdetaljer osv, oftast på uppdrag av tandläkare.Kvicksilverförgiftning, nervsystemet: Nervsjukdomar förknippade med exponering för oorganiska och organiska former av kvicksilver. Akut förgiftning kan ge mag-tarmbesvär, förändringar av mental status och parapares. Kronisk exponering för oorganiskt kvicksilver förekommer främst hos industriarbetare och yttrar sig som sinnesförvirring, stora beteendeförändringar (inkl. psykos), dyskinesi och nervinflammation. Alkylkvicksilverförgiftning kan uppstå till följd av förtäring av förorenad fisk- och skaldjursmat eller förorenat spannmål, och typiska kliniska tecken är polyneuropati, ataxi, synförlust, nystagmus och hörselförlust.Tandläkare: Personer med legitimerad behörighet att utöva tandläkaryrket.Tandprofylax: Behandling på tandvårdsklinik för förebyggande av parodontala sjukdomar eller andra tandsjukdomar genom rensning och putsning av tänderna. Behandlingen omfattar borttagning av plack och tandsten, behandling med kariesförebyggande medel, kontroll av lagningar och proteser, korrigering av konturer på lagningar och kontroll för förekomst av inklämda matrester.LäkarassistenterKvicksilver: Ett metalliskt grundämne i flytande fas vid rumstemperatur. Kemiskt tecken är Hg, atomnummer 80 och atomvikt 200,59. Kvicksilver har många industriella tillämpningar, och dess salter har använts terapeutiskt. Det kan absorberas genom hud och slemhinnor och ge kvicksilverförgiftning. Pga av toxiciteten har den kliniska användningen av kvicksilver och dess derivat minskat.Tandvård: Det totala utbudet av tjänster för diagnos, förebyggande och behandling av tandsjukdomar eller tandskador.Tandläkarutbildning: Utbildning inom odontologi i allmänhet.TandläkarhögskolorTandläkarstuderande