TandköttstumörerTandköttTandköttsöverskott: Onormal tillväxt av tandkött till följd av cellförstoring (hypertrofi) eller ökning av antalet celler (hyperplasi).TandköttssjukdomarTandköttshyperplasi: Icke-inflammatorisk förstoring av tandköttet av andra orsaker än lokal irritation. Svullnaden beror typiskt på cellförökning.Gingival fibromatos: Utbredd eller lokal, diffus, fibrös påväxt på tandköttet, oftast som ett autosomalt dominant drag, men vissa fall är idiopatiska och andra läkemedelsframkallade. Den förstorade gingivan är ljusröd, fast och läderartad, med finknottrig yta, och i svåra fall är tänderna nästan helt övertäckta.TandköttsinflammationTandköttsficka: Onormal utvidgning av tandköttets sulkus som inte åtföljs av apikal förflyttning av epitelfästet.Tandköttsförstoring: Onormal förstoring av tandköttet pga förstorade celler.Parodontalt statusPlackindex: En måttskala för placktillväxt.TandlossningGingivektomi: Kirurgiskt avlägsnande av tandkött, vid fästet, så att en ny tandköttskant bildas. Metoden används för att ta bort tandköttsfickor, eller som förberedelse för mer omfattande kirurgiska ingrepp, samt för bättre åtkomst för avlägsnande av tandsten.Parodontala sjukdomarBukspottkörteltumörerPorphyromonas gingivalisParodontal fickaTumörerEpitelfästeKronisk parodontitParodontiumTumörer, cystiska, mucinösa och serösaTandköttsplastik: Kirurgisk omformning av tandköttet och dess papiller för att korrigera missbildningar (i synnerhet förstoringar) och för att ge tandköttet en normal, funktionell och sluttande form.Periodontal Attachment LossPlack: Tunn beläggning på tandytorna som ofta ger upphov till kariesangrepp och tandköttsinflammation (gingivit). Placket består av muciner från spottkörtlarna och mikroorganismer.Hudtumörer: Cancer i huden.Gingival Retraction TechniquesTumörer, multipla primära