Sex-Determining Region Y Proteinsry-gener: Den primära testikelbestämmande genen hos däggdjur, belägen på Y-kromosomen. Den kodar för en transkriptionsfaktor i en lättrörlig gruppbox som initierar utveckling av testiklar ur de embyonala könskörtlarna.SOXB1-transkriptionsfaktorerSex Determination ProcessesSex Determination AnalysisHMGA1a-protein: Ett 11 kD protein med AT-krokmotiv som binder till den mindre skåran i AT-rika områden i DNA. Det är hellängdsprodukten av den alternativt spjälkade HMGA1-genen, och den kan verka som arkitektoniskt kromatinbindande protein, involverat i transkriptionsreglering.Y-kromosomHMG-proteiner: En familj icke-histonproteiner med låg molekylvikt som finns i kromatin.SOXD-transkriptionsfaktorerDisorders of Sex DevelopmentSulfobromftaleinKönskromosomavvikelser: Avvikande antal av eller struktur på könskromosomerna. Många könskromosomavvikelser, men inte alla, är orsak till könskromosomrubbningar.SOX9-transkriptionsfaktorerGonaddysgenesi, 46,XY: Denna könskörteldefekt kännetecknas av en kvinnlig fenotyp, normal eller hög kroppsväxt, aplastiska eller icke-funktionella könskörtlar och 46XY-karyotyp. Denna dysgenesi är ett heterogent tillstånd med varierande former till följd av en strukturell avvikelse på Y-kromosomen, mutation av SRY-genen eller mutation av autosomala gener. Syndromet kallas ibland "ren gonaddysgenesi", men denna benämning kan också avse gonaddysgenesi med en 46XX-karyotyp.SOXC-transkriptionsfaktorerMolekylsekvensdata: Beskrivningar av specifika sekvenser av aminosyror, kolhydrater eller nukleotider som publicerats och/eller deponerats och hålls tillgängliga i databaser som t ex Genbank, EMBL, NBRF eller andra sekvensdataarkiv.Könsdifferentiering: Differentiering av han- och honvävnader och organ under embryogenesen, efter att den genetiska könsbestämningen ägt rum.Bassekvens: Purin- och pyrimidinföljden i nukleinsyror och polynukleotider. Kallas även nukleotid- eller nukleosidsekvens.Könskromosomer: De homologa kromosomer som är olika hos det heterogametiska könet. Dessa kan vara X- och Y-kromosomerna eller W-, Z-kromosomerna (hos arter där honan är det heterogametiska könet, som t ex hos silkesspinnaren Bombyx mori). I det senare fallet avgör W honkönet, och ZZ är hanen.OryziasHusflugor: Flugor av arten Musca domestica, familjen Muscidae, som finns överallt där människor bor och som ofta kan bära på smittämnen.