Loading...
Schistosoma haematobiumSchistosomiasis haematobiaSchistosoma mansoniBulinus: Ett släkte sötvattensnäckor tillhörande ordningen Pulmonata med utbredningsområden i Afrika och Mellanöstern. Den är vektor för Schistosoma haematobium.SnäckfeberBlodmaskPrazikvantelParasitäggantalMaskmedel: Medel som är aktiva mot parasitära maskar. De används för behandling av helmintiasis hos djur och människor.Schistosomiasis, medel motSchistosomiasis mansoniSniglarMaskantigener: Alla delar av parasitmaskar som framkallar en immunreaktion. De vanligast förekommande helmintantigener är schistosomantigener.UrinZimbabweMaskantikroppar: Antikroppar framkallade hos människor eller djur efter exponering för antigen från parasitmaskar. Immunglobuliner av IgE-klass är vanligast, men IgG, IgM och IgA kan också förekomma.Blod i urin: Förekomst av blod i urinen.Mask-DNA: Deoxiribonukleinsyra (arvsmassa) hos helminter (inälvsmaskar).Biomphalaria: Ett släkte sötvattensnäckor som är mellanvärdar för Schistosoma mansoni. Särskilt gäller detta arten Biomphalaria glabrata.Egypten: Republik i nordöstra Afrika. Landets yta är 1 miljon km2 (inkl. Sinaihalvön), och fölkmängden uppgår till 69,5 miljoner invånare (2001). Huvudstad är Kairo. Egypten genomkorsas i sydnordlig riktning av den stora floden Nilen.Plattmask, medel mot: Preparat för behandling av plattmaskinfektioner hos människa och djur.Ghana: Republik i Västafrika, gränsande till Togo i öster, Elfenbenskusten i väster, Burkina Faso i norr och havet (Guineagolfen) i söder. Landet hette tidigare Guldkusten. Landets yta är 239 460 km2 och folkmängden uppgår till ca 20,5 miljoner invånare (2003). Huvudstaden heter Accra.Mali: Republik i Västafrika, sydväst om Algeriet. Landets yta är 1,24 miljoner km2, och folkmängden uppgår till ca 12 miljoner invånare (2007). Huvudstad är Bamako.TriklorfonElfenbenskusten: Republik i Västafrika, med en yta på 322 500 km2 och en folkmängd som uppgår till 14,6 miljoner invånare (1998). Landet gränsar till Atlanten i söder, till Mali och Burkina Faso i norr, till Liberia och Guinea i väster och Ghana i öster. Huvudstaden heter Abidjan.Masksjukdom: Infektion med parasitmaskar från helmintklassen.Kenya: Republik i Schistosomiasis japonicaParasitinfektioner i centrala nervsystemet: Infektioner i hjärnan, ryggmärgen och deras hinnor förorsakade av parasiter, främst protozoer och helminter.Urinblåsesjukdomar: Sjukdomar i urinblåsan.Maskproteiner: Proteiner från vilken som helst art av mask.UrinvägarSjukdomsvektorer: Ryggradslösa djur eller andra ryggradsdjur än människa som överför smittsamma organismer från en värd till en annan.UrinblåsaTeststickorEndemiska sjukdomar: Den ständiga närvaron av sjukdomar eller smittämnen inom ett givet geografiskt område eller en befolkningsgrupp. Hit kan hänföras även den normala prevalensen av en viss sjukdom i sådant område eller sådan grupp. Såväl holoendemiska som hyperendemiska sjukdomar räknas hit. En holoendemisk sjukdom kännetecknas av att det föreligger en hög infektionsprevalensnivå tidigt i livet och att den omfattar större delen av barnpopulationen, vilket leder till ett jämviktsförhållande, så att den vuxna befolkningen visar tecken på sjukdomen i mycket mindre omfattning än barngrupperna. I många områden är malaria en holoendeimsk sjukdom. En hyperendemisk sjukdom har en konstant hög incidens- och/eller prevalensnivå och är jämnt spridd inom hela befolkningsgruppen.Maskar: Inälvsmaskar (helminter) är en grupp parasitmaskar som omfattar Acanthocephala, Nematoda och Platyhelminthes. Några forskare betraktar även vissa arter av tillfälligt parasitära blodiglar som inälvsmaskar.Gabon: Republik vid ekvator i västra Afrika. Landet gränsar i väster till Atlanten, i norr till Kamerun och Ekvatorialguinea, i öster och söder till Republiken Kongo. Ytan är 267 667 km2 (inkl 10 000 km2 territorialvatten), och folkmängden uppgår till drygt 1,3 miljoner invånare (2003). Huvudstad är Libreville.SenegalParasitologiAvföringLeverförstoringHakmaskinfektioner: Infektioner hos människor eller djur med andra hakmaskar än sådana som tillhör Ancylostoma eller Necator, för vilka termerna ankylostomiasis resp. necatoriasis finns .PrevalensMolluskocider: Medel som dödar sniglar och andra blötdjur.Etylmorfin: Smärtstillande och hostdämpande medel. Det metaboliseras i levern av etylmorfin-N-demetylas och används som leverfunktionsindikator.OxamnikvinTanzaniaSulfalenAfrikaGlesbygdsbefolkning: Befolkning på landsbygden.Sjuklighet: Andelen patienter som lider av en viss sjukdom under ett visst år i en given population.Könsorganens sjukdomar hos kvinnor: Patologiska förändringar i kvinnans fortplantningssystem.Kornsvulst: En förhållandevis liten, nodulär inflammationsreaktion, innehållande grupper av mononukleära fagocyter, av infektiöst eller icke-infektiöst ursprung.