RabiesRabiesvirus: Typarten av Lyssavirus som orsakar rabies hos människor och djur. RabiesvaccinerRävar: Rovdjur av släktet Vulpes och familjen Canidae. I Nordamerika, Europa, Asien och Afrika finns 10 arter. Rödräven (Vulpes vulpes), vars päls varierar i färg från rödaktig till svart eller vit, är jämte varg och människa det däggdjur som har störst utbredning i världen.Bett och stickTvättbjörnarMephitidae: Den familj av allätande däggdjur som utgör Nya världens skunkar, med svart och vit varningsmönstrad päls. Vid fara avger djuren en skvätt illaluktande sekret.Post-Exposure ProphylaxisFladdermöss: En ordning (Chiroptera) av flygande däggdjur. Den omfattar fladdermöss och flyghundar.Hundsjukdomar: Sjukdomar hos tamhund (Canis familiaris). Hit hör inte sjukdomar hos vilda hundar, vargar, rävar eller andra Canidae, för vilka indexeringstermen Carnivora används.Lyssavirus: Ett släkte inom familjen Rhabdoviridae som omfattar rabiesvirus och andra, rabiesliknande virus.Djur, vilda: Djur som lever fritt. Hit räknas inte fritt strövande tamdjur eller vilda djur i djurparker.Hundar: Här avses tamhund, Canis familiaris, med omkring 400 raser och tillhörande rovdjursfamiljen Canidae. De finns överallt i världen och lever tillsammans med människor.Virusantikroppar: Immunglobuliner producerade som svar på virala antigen; de omfattar alla klasser av immunglobuliner, framkallade av alla viruskomponenter.Husdjur: Djur som genom fångenskap anpassats till ett liv tillsammans med människan. Hit hör både nyttodjur (hästar, nötkreatur, får osv) och sällskapsdjur (hundar, katter, hästar osv).Schakaler: Medelstora, landlevande rovdjur av släktet Canis (hundar) och familjen Canidae. Tre arter kan särskiljas, varav två endast finns i Afrika och en i Afrika, Europa och Asien.Köttätare: Hit räknas både köttätande djur och växter. Syn. karnivorer (sing. karnivor).Virusantigener: Virusprodukter som har antigen effekt.ZoonoserNukleokapsidproteinerVaccinationNeutralisationstesterVeterinärmedicinDisease EradicationSjukdomsreservoarer: Levande eller ickelevande reservoarer för sjukdomsframkallande organismer som utgör potentiella källor för sjukdomsutbrott. Reservoarer måste särskiljas från vektorer och bärare, som är ansvariga för överföringen av sjukdom.