PravastatinHydroximetylglutaryl-CoA-reduktashämmare: Föreningar som blockerar HMG-CoA-reduktaser. De har visat sig direkt minska kolesterolsyntesen.Kolesterolsänkande medel: Preparat som bidrar till en minskning av kolesterolhalten i blodet.Heptansyror: Mättade monokarboxylsyror med sju kolatomer.SimvastatinHyperkolesterolemi: Onormalt höga halter av kolesterol o blodet.PyrrolerFosinopril: En fosfinsyrehaltig ACE-hämmare som är effektiv vid behandling av högt blodtryck. Lovastatin: En metabolit som isolerats ur odlingar av svampen Aspergillus terreus. LDL-kolesterol: Kolesterol som är bundet till lågdensitetslipoproteiner (LDL), inklusive kolesterolestrar och fritt kolesterol.Kolesterol: Den huvudsakliga sterolen hos alla högre djur, med utbredning i kroppsvävnaderna, särskilt i hjärnan och ryggmärgen, samt i animaliska fettarter och oljor.FluorbensenerFettsyror, enkelomättade: Fettsyror som är omättade i en position.Fysiologiska processerMevalonsyra: 3,5-dihydroxi-3-metylpentansyra, ett ämne som bildas som mellansteg i biosyntesen av kolesterol.Fetter: Ett samlingsnamn på fetter och fettämnen, beståndsdelar av protoplasman som är lösliga i alkohol/eter, men inte i vatten. De omfattar fetter, feta oljor, essentiella oljor, vaxer, fosfolipider, glykolipider, sulfolipider, aminolipider, kromolipider (lipokromer) och fettsyror.Organiska anjontransportörerDubbelblindmetod: Undersökningsmetod för t ex klinisk prövning av ett läkemedel eller behandling som innebär att varken deltagare/patienter eller försöksledare känner till vem som faktiskt får den specifika behandlingen.