Loading...
PsittaciformesParakitAmazonaFågelsjukdomar: Sjukdomar hos fåglar som inte räknas som fjäderfä för livsmedelsproduktion.Kräva: Extra utbuktning på matstrupen hos fåglar, i vilken de kan lagra en större mängd föda, och där t ex frön mjukas upp. Krävan saknar slemhinnekörtlar.TabebuiaPapegojsjukaFjädrar: En speciell form av hudbildning som endast finns hos fåglar.Alphaherpesvirinae: En underfamilj av Herpesviridae med kort replikationscykel. Den har två släkten: Simplexvirus och Varicellovirus.BornaviridaeMononegaviralesinfektioner: Infektioner orsakade av virus av ordningen Mononegavirales. Konceptet omfattar Filoviridae-infektioner, Paramyxoviridae-infektioner och Rhabdoviridae-infektioner.PapegojorKloak: Tarmens slutkammare, i vilken även finns mynningar från njurarna och könsorganen, hos fåglar, kräldjur, groddjur, kloakdjur och många fiskarter. Den finns också som en fylogenetiskt betingad embryostruktur hos däggdjur.Chlamydophila psittaci: Ett släkte av Chlamydophila som främst ger infektion hos fåglar. Det omfattar åtta kända serovarer, av vilka några infekterar mer än en värdtyp, inklusive människor.ProventriculusEndangered SpeciesDjurskötare: Personer som tränats och utbildats för yrkesmässig skötsel av djur.Djurens ljudFåglarTool Use BehaviorDjur på zoo: Djur som hålls i djurparker.Näbb: Hornbeklädda, utskjutande käkar med varierande form och funktion hos fåglar och vissa andra djurarter (sköldpaddor, bläckfiskar och näbbdjur).Färguppfattning: Den visuella uppfattningen av en viss färgnyans.VeterinärerSkönhet: Attribut till något som ger intryck av att vara estetiskt tilltalande eller njutbart.Dominikanska republiken: Republik i ögruppen Större Antillerna i Västindien. Den utgörs av östra delen av ön Hispaniola och några mindre öar. Ytan uppgår till 48 380 km2, och invånarantalet är 8,5 miljoner (2001). Landet gränsar i väster mot Haiti, som utgör den västra delen av Hispaniola. Huvudstaden heter Santo Domingo.Växter, ätbaraFylogenes: Släktskapsförhållanden mellan grupper av organismer, baserade på deras genuppsättningar.Härmning: Ett beteende som innebär att en individ tar efter en annans beteende.Ljudspektrografi: Grafisk registrering av ljudfrekvenser och -intensitet, som t ex hos tal, barnaskrik och djurläten.FärgHerbivoryDjurens kommunikation: Kemisk eller fysisk signallering mellan djur som innebär att en signal från ett djur påverkar beteendet hos ett annat, som uppfattar signalen.FågelproteinerFärgämnenProblemlösningDjurs beteende: Den iakttagbara reaktionen hos ett djur i någon situation.TexasSynEkologi: Läran om förhållandet mellan organismer och deras omgivning, särskilt som det yttrar sig i naturliga kretslopp och rytmer, samhällsutveckling och -struktur, samspel mellan olika typer av organismer, geografisk fördelning och populationsförändringar.Feeding Behavior: Olika beteenden förknippade med ätande, som t ex sätt att äta, ätrytm och tidsintervall.ArtsspecificitetMunslemhinna: Ytorna i munhålan, inkluderande tandköttets slemhinna, gommen, läpparna, kinderna, munbotten och andra delar. Slemhinnan består för det mesta av icke-keratiniserat, skiktat och skvamöst epitel som täcker muskelvävnad, ben eller körtlar, men som på vissa ställen kan uppvisa varierande grad av keratinisering.Fotoperiod: Den tid, under vilken en organism dagligen utsätts för solljus (dagsljus) eller artificiellt ljus. Reaktionen på denna exponering anses kunna påverka energibalans och värmereglering.Inlärning: Förhållandevis permanent beteendeförändring som resultat av tidigare erfarenheter eller övning. Begreppet omfattar förvärvande av kunskap.TrädHerpesviridaeinfektioner: Virussjukdomar orsakade av Herpesviridae.DNA-sekvensanalys: En flerstegsprocess som omfattar DNA-kloning, mappning, subkloning, sekvensering och analys av data.Genom, viralt: Den fullständiga arvsmassan i DNA- eller RNA-molekylen i ett virus.Biological EvolutionAkustisk stimuleringEvolution, molekylär: Utveckling på molekylär nivå i DNA-sekvenser och proteiner.Brasilien: Republik i Sydamerika och till ytan det femte största landet i världen. Ytan är 8 512 000 km2 och folkmängden uppgår till 165 miljoner invånare. De två största städerna är Rio de Janeiro och Sao Paulo , men Brasilia är huvudstad. Officiellt språk är portugisiska.Molekylsekvensdata: Beskrivningar av specifika sekvenser av aminosyror, kolhydrater eller nukleotider som publicerats och/eller deponerats och hålls tillgängliga i databaser som t ex Genbank, EMBL, NBRF eller andra sekvensdataarkiv.Variation (Genetics)PolymeraskedjereaktionVirus-DNA: Deoxiribonukleinsyra som utgör arvsmassan hos virus.