Ocular Physiologic PhenomenaTandfysiologi: Hela tanduppsättningens funktioner i stort.Matsmältningsfysiologi och oral fysiologiFortplantnings- och urinvägsfysiologi: Fysiologiska processer hos båda könen i människors eller djurs fortplantnings- och urinvägssystem.Muskel-skelettfysiologi och neurofysiologi: Egenskaper hos och processer i muskel-skelettsystemet och nervsystemet eller delar av dem.Cirkulations- och andningsfysiologi: Funktioner och aktiviteter i hjärtats och blodkärlens cirkulationssystem och i andningsmekanismen.Fenomen inom integumentsystemets fysiologiSports Nutritional Physiological PhenomenaFortplantningsfysiologiFysiologiska fenomen: Funktionerna hos levande organismer och deras kroppsdelar, samt de fysiska och kemiska faktorer som hör samman därmed.Elder Nutritional Physiological PhenomenaUrinvägsfysiologiMusculoskeletal Physiologic PhenomenaVirusfysiologiMatsmältningsfysiologi: Funktionerna i matsmältningssystemet i dess helhet eller i någon av dess delar.Blodfysiologi: Iakttagbara kännetecken hos blod och dess aktivitet, såsom blodgrupper, koagulation osv.Högt ögontryckUngdomars näringsfysiologi: Näring i tonåren.EyeNervsystemets fysiologiToxoplasmos, okulärCellfysiologi: Fysiologiska särdrag och skeenden i celler, från celldelning till celldöd.AndningsfysiologiHudfysiologi: Hudens funktioner hos människor och djur. Hit räknas även pigmentering av huden och dess annexa.Prenatal näringsfysiologiVäxtfysiologiBakteriefysiologi: Fysiologisk aktivitet hos bakterier.Hjärt-kärlfysiologi: Funktioner och aktiviteter i hjärt-kärlsystemet som helhet eller i någon del av det.Dominans, okulär: Det ena ögats funktionella dominans över eller föredragna utnyttjande framför det andra. Termen avser främst större förmåga i fråga om visuell iakttagelse eller motorisk prestation, och inte skillnad i synskärpa eller bristande funktion hos något av ögonen. Okulär dominans kan ändras genom visuell stimulans och neurotropa faktorer.Albinism, okulär: Albinism som drabbar ögonen, men där pigmenteringen av hud och hår är normal eller endast något försvagad. Den klassiska typen är X-länkad (Nettleship-Falls), men det finns också en autosomal, recessi v form. Abnormaliteterna kan omfatta minskad pigmentering av iris, nystagmus, fotofobi, skelning och nedsatt synskärpa.Mödrars näringsfysiologi: Näringsstatus hos en mor som påverkar hälsan hos foster och barn såväl som hos henne själv.TonometriLjusbrytning, ögats: Brytning av ljus genom ögats medier.Eye Neoplasms: Cancersjukdom i ögonen.Child Nutritional Physiological PhenomenaOkulära motilitetsrubbningarNäringsfysiologiHornhinnaSpädbarns näringsfysiologi: Näringsbehov och -intag hos barn upp till två år gamla.Eye Injuries: Skador på ögonen till följd av våld eller annan yttre påverkan. Hit hör både ytliga skador och inre ögonskador.Intraocular PressureTuberculosis, OcularTårarOphthalmic Solutions