Loading...


Läkemedelsimplantat: Små behållare,ampuller eller pellets av fasta läkemedel, som implanteras i kroppen för att ge långsam frisättning av läkemedlet i fråga.Dentala implantat: Biokompatibla material som monteras i (benförankrade) eller på (subperiosteala) käkbenet som bas för en krona, brygga, tandprotes eller för att stabilisera en försvagad tand.Proteser och implantatBröstimplantat: Implantat avsedda för rekonstruktion eller kosmetisk förbättring av kvinnobröst. De har ett ytterhölje av en silikonelastomer och fyllning av salt- eller silikongel. Ytan kan vara slät eller mönstrad.Implantat, experimentella: Konstgjorda ersättningar för kroppsdelar och material som sätts in i organismer vid experimentella studier.Dentalimplantation, käkbensförankrad: Insättning av ett implantat i underkäkens eller överkäkens benvävnad. Implantatet har en överdel ovanför slemhinnan som används som protesförankring.Orbital ImplantsEntandsimplantat: Vanligtvis alloplastiska detaljer som opereras in i eller på käkbenet som stöd åt en enda protetisk tand, antingen som stödtand eller som kosmetisk korrigering för en saknad tand.TitanImplantatstödd tandprotes: Protes som stabiliseras och hålls på plats av en substruktur som implanterats under mjukvävnaden till protessätet och som har kontakt med käkbenet.Biologiskt nedbrytbara implantat: Implantat av material som är gjorda för att absorberas av kroppen utan att framkalla ett immunsvar. Vanligtvis består de av plastmaterial och används ofta inom ortopedi och ortodonti.Kokleaimplantation: Kirurgisk isättning av en elektronisk apparat under huden, med elektroder kopplade till hörselnerven, för att skapa ljudåtergivning hos personer med sensorineural hörselnedsättning.Tandprotesdesign: Utkast och utformning av tandproteser i allmänhet eller av en specifik protes. Hit hör inte design av löständer. Stommen består vanligtvis av metall.Immediate Dental Implant LoadingDövhet: Ett allmänt begrepp för fullständig förlust eller grav nedsättning av hörseln på ett eller båda öron.Dentala förankringar: Naturliga tänder eller tandrötter som används som fästen för fasta eller avtagbara tandproteser eller implantat. Syn. tandförankringar.ProteskonstruktionAvtagbara proteser, utanpåliggande: Avtagbara proteser gjorda för att bäras på befintliga tänder eller implantat.ProtesimplantationProteslossningTandprotesfastsättning: Olika sätt att hålla en tandprotes på plats, genom t ex utformning, fastsättningsanordning eller vidhäftning.Moltenoimplantat: Anordningar som implanterats i syfte att reglera det intraokulära trycket genom att tillåte utflöde av vätska ur den främre ögonkammaren.Eye, Artificial: Konstgjorda ögon av glas eller plastmaterial, så utformade att de utåt skall likna naturliga ögon. Främmandekroppsreaktion: Kronisk inflammation och granulombildning kring irriterande främmande föremål.SilikongelerTrenbolone AcetateKäke, delvis tandlös: Avsaknad av tänder i någon del av underkäken eller överkäken.SilikonerVävnadsvänliga material: Alla syntetiska eller naturliga ämnen, utom läkemedel, som kan förbättra, förstärka, ersätta eller användas för behandling av kroppens organ, vävnader eller funktioner.TaluppfattningMisslyckad tandlagning: Oförmåga eller otillräcklighet hos en tandlagning eller tandprotes att fungera som förväntat.Implant Capsular ContractureDurapatit: Mineralsubstansen (kalciumfosfat) i ben och tänder; den har använts som proteshjälpmedel för att förebygga och behandla osteoporos (benskörhet).Peri-ImplantitisCorrection of Hearing ImpairmentMaterialprovning: Provning av material och hjälpmedel, särskilt sådana som används till proteser och implantat, suturer, adhesiva preparat osv, för deras hårdhet, styrka, hållfasthet, säkerhet, effektivitet och biokompatibilitet.Höftprotes: Höftledsersättning.Dental Implant-Abutment DesignAlveolarkamplastik: Proteskirurgiskt ingrepp omfattande vanligtvis autologa transplantat från revben, brosk eller höftbenskammen, eller syntetiska implantat, för rekonstruktion av alveolarutskottet.YtegenskaperBröstimplantation: Kirurgisk, kosmetisk behandling av kvinnobröst genom inoperation av kuddar av silikon eller annat inert material i syfte att ändra formen.Ledprotes: Proteser avsedda att delvis eller helt ersätta leder hos människor eller djur.Legeringar: Blandningar av olika metaller i varierande proportioner.Hörselnedsättning, dubbelsidig: Partiell förlust av hörseln på båda öronen.ZeranolEye Evisceration: Kirurgisk utrymning av de inre delarna av ögat, innanför senhinnan (sklera). Denna excision skall ej förväxlas med orbital evisceration, som innebär total utrymning av ögonhålan.Underkäke: Ansiktets största och starkaste ben, vilket utgör den nedersta delen av käken. I underkäken sitter den undre tandraden.TantalPersons With Hearing ImpairmentsKnäprotes: Konstgjord knäled.Tandprotes, partiell, fast: En delprotes som cementerats fast vid naturliga tänder, rötter eller implantat.Borttagning av protes: Borttagning av implantat eller protes.BenskruvarAlveolarresorption: Resorption av benvävnad i käkbenens stödstrukturer som följd av parodontit.Lårben: Det längsta och största benet i skelettet. Det sitter mellan höften och knät.Höftledsplastik: Utbyte av höftleden.ReoperationAuditiva hjärnstamimplantatKammarvattendränage: Dräneringsanordningar, med envägsventiler, som opereras in i ögats senhinna i avsikt att upprätthålla ett normalt intraokulärt tryck vid glaukom.Helprotes, undre: En helprotes som ersätter samtliga naturliga tänder i underkäken. Den vilar på munhålans vävnader och underkäksbenet.SilikonelastomererProtesrelaterade infektionerPorositetLedplastik: Fullständigt eller partiellt utbyte av en led.Eye Enucleation: Kirurgiskt avlägsnande av ögongloben.Benersättningsmedel: Syntetiska eller naturliga material avsedda att ersätta ben eller benvävnad. De omfattar hårda polymerer, naturlig korall, hydroxylapatit, betatrikalciumfosfat och ett flertal andra biomaterial. Som i nerta ämnen han ersättningsmaterialen införlivas i omgivande vävnad eller gradvis ersättas av ursprunglig vävnad.Anabola medelOrthodontic Anchorage ProceduresBentransplantationCementering: Sammanfogning av föremål med hjälp av viss typ av bindemedel (cement), t ex vid fixering av benbrott, som vid höftartroplastik, där höftledspannans del sätts ihop med lårbensdelen. Inom tandvården anv änds cement för att sammanfoga delar av en tand eller ersättningsmaterial med befintlig, naturlig tand eller för att fästa tandregleringsband vid tänderna.PolyetylenOrtopediska fixationsanordningarDesogestrel: Ett syntetiskt, progestogent hormon som ofta används som den progestogena komponenten i orala kombinationspreventivmedel.BehandlingsresultatBiomechanical PhenomenaKäkhåla: En av ett ett par hålrum i överkäken, belägna under och i förbindelse med näshålans mittgång.Inre fixturer: Invändiga anordningar för att vid läkning av benbrott hålla brottytorna/brottdelarna i rätt läge. Genom att tillämpa principer för biomedicinsk teknik kan kirurgen sätta in metallplåtar, spikar, skenor osv för att korrigera skelettdefekter.Hörseltröskel: Gränsen för förmågan att uppfatta ljudstyrka och tonhöjd.MaxillaFinita element-metoden: En (datorbaserad) numerisk analysmetod för att lösa differentialekvationer. Metoden används bl a inom hållfasthetslära, strömningslära och elfältsanalys. Syn. finita element-analys; FE-analys; FEM.TaldiskriminationstesterTaltydlighetAnalys av utrustningsfel: Undersökning av pålitlighet och driftsäkerhet hos en utrustning.Elektroder, implanterbara: Elektriska ledare, genom vilka elektrisk ström tillförs eller lämnar ett medium. Elektroder som anbringas kirurgiskt kallas implanterade eller implanterbara.Preventivmedel, kemiska, för kvinnor: Kemiska ämnen eller medel med befruktningshämmande verkan hos kvinnor. Termen används för kvinnliga preventivmedel i allmänhet eller för sådana som saknar särskild beteckning.TidsfaktorerKromlegeringar: Legeringar innehållande minst 85% krom, med nickel eller kobolt, molybden eller andra metaller. De används i tandproteser, ortopediska implantat osv.TandhålaBencement: Bindemedel som används för att fästa proteser till ben eller limma ben till ben vid svåra frakturer. Syntetiska hartser är vanliga. En blandning av monokalciumfosfat, monohydrat, alfatrikalciumfosfat, kalciumkarbonat och natriumfosfatlösning är också ett användbart lim.PolyetylenerTandkronor: Proteser som helt återger ytanatomin hos den synliga delen av en tands naturliga krona. De kan antingen vara partiella, dvs täcka tre eller flera av tandens ytor, eller fullständiga, dvs täcka tandens alla ytor, och de är tillverkade av guld eller annan metall, porslin eller plastmaterial.Tandfyllningsmaterial: Sådana material som används vid tillverkning av dentala bassubstanser, lagningar, avtryck, proteser osv.Oralkirurgiska tekniker, preprotetiska