Klamydiainfektioner: Infektionssjukdomar orsakade av bakterier av släktet Chlamydia.Chlamydia trachomatis: Typarten för Chlamydia och orsaken till en rad ögoninfektioner, urinvägsinfektioner och sexuellt överförda sjukdomar.Chlamydia: Ett släkte av familjen Chlamydiaceae vars arter ger upphov till en rad sjukdomar hos ryggradsdjur, inkl. människor, möss och svin. Chlamydiaarter är gramnegativa och producerar glykogen. Typarten är Chlamydia trachomatis.Chlamydia muridarum: En art av Chlamydia som orsakar pneumonit hos möss och hamstrar. Dessa stammar ansågs tidigare höra till Chlamydia trachomatis.Könssjukdomar, bakteriella: Bakteriesjukdomar som sprids genom sexuellt umgänge.Könsorganens sjukdomar hos kvinnor: Patologiska förändringar i kvinnans fortplantningssystem.Chlamydophila psittaci: Ett släkte av Chlamydophila som främst ger infektion hos fåglar. Det omfattar åtta kända serovarer, av vilka några infekterar mer än en värdtyp, inklusive människor.Urogenitala sjukdomar hos män: Sjukdomstillstånd i urinvägarna och fortplantningssystemet hos män.LivmoderhalsinflammationKvinnosjukdomar: Sjukdomar i kvinnans urinvägar och fortplantningsorgan.Könsorganens sjukdomar hos män: Patologiska förändringar i mannens fortplantningssystem.TrakomGonorré: Akut infektionssjukdom med de urogenitala organen som primärt invasionsställe. Den orsakande organismen, Neisseria gonorrhoeae, isolerades av Neisser år 1879.Fallopian Tubes: Två högt specialiserade tuber av muskelvävnad som sträcker sig mellan livmodern och var sin äggstock. De fångar upp äggcellerna, och är den plats där könscellerna mognar och äggen befruktas. Fallopian Tube Diseases: Sjukdomar i äggledarna, inklusive tumörer, salpingit (inflammation), abscesser (varbildningar) i äggledare och äggstock och stopp i äggledarna.Massundersökning: Kampanjer organiserade i tidsinternvall för undersökning av stora folkgrupper i syfte att upptäcka sjukdom.Chlamydophila pneumoniae: En art av Chlamydophila som orsakar akut luftvägsinfektion, särskilt atypisk pneumoni, hos människor, hästar och koalor.LivmoderhalsPrevalensBakteriella antikroppar: Immunglobuliner framkallade av bakteriella antigena komponenter.Graviditetskomplikationer, infektiösa: Infektioner som inträffar under graviditet, eller graviditet under pågående infektionssjukdom.Sexuellt beteendeChlamydophilainfektioner: Infektioner orsakade av bakterier tillhörande släktet Chlamydophila.PolymeraskedjereaktionHela-celler: Den första, kontinuerligt odlade cellinjen av humana, maligna celler, vilka kom från ett livmoderhalskarcinom hos "Henrietta Lacks". Cellerna används för virusodling och testning av cancerpreparat.Lymphogranuloma venereum: Subakut inflammation i ljumsklymfkörtlarna, orsakad av vissa immuntyper av Chlamydia trachomatis. Den räknas som en sexuellt överförd sjukdom i USA, men är utbredd i utvecklingsländer. Sjukdomen skiljer sig från granuloma venereum, som orsakas av Calymmatobacterium granulomatis.PapegojsjukaSensitivitet och specificitetRiskfaktorerGraviditet: Tillståndet som följer på föreningen av en äggcell och en sädescell, då ett embryo eller foster växer i kroppen.UrinrörsinflammationBäckeninflammation: Inflammation i adnexa uteri (livmodertillbehören). Häri ingår endometrit (inflammation i livmoderslemhinnan), salpingit (äggledarinflammation), ooforit (äggstocksinflammation) och parametrit (inflammation i stödvävnaderna). Sådan inflammation kan leda till funktionsstörningar och infertilitet. Syn. bäckeninflammation.Urinrör