Interferometri: Avstånds- eller rörelsemätning med hjälp av interferens mellan två ljusstrålar (optisk interferometri) eller ljudvågor (akustisk interferometri).RefraktometriInterferensmikroskopi: Teknik för bruk av dubbelstråligt transmissionsinterferensmikroskop, i vilket ljusstrålen är delad i två strålvägar. En stråle passerar objektet, medan den andra reflekteras från en referensspegel innan den sammanfaller och interfererar med den "raka" ljusstrålen. Den observerade skillnaden i optisk väglängd mellan de båda strålarna kan mätas och användas för att avgöra ytterst små skillnader i tjocklek och brytning hos ofärgade, genomskinliga prov, som t ex levande, odlade celler.Laser: En optisk källa som sänder ut fotoner i en sammanhållen stråle. "Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation" (LASER) åstadkoms med hjälp av apparater som omformar ljus av olika våglängder till en enda intensiv och nästan icke-divergerande stråle av monokromatiskt ljus. Lasrar verkar inom det synliga, infraröda eller ultravioletta, frekvensområdet. De kan utveckla enorm hetta och energi vid korta fokallängder och används inom kirurgi, för diagnos och i fysiologiska studier. Lågenergilasrar, som avger ljus och inte hetta, har kommit till användning för sårläkning och smärtbehandling.Holografi: Lagring av tredimensionella bilder på fotografisk film eller i elektronisk form med hjälp av laserbelysning av det avbildade föremålet. Bilden blir ett hologram.RadarEye Hemorrhage: Inre blödningar i ögat från kärl i ögats olika vävnader.FiberoptikMoire-topografi: En metod för tredimensionell morfometri, där konturkartor framställs av det överlappande interferensmönster som bildas när ett föremål belyses av koherenta ljusstrålar från två olika ljuspunkter.Optiska fibrerLjus: Det område av det elektromagnetiska spektret som det mänskliga ögat är känsligt för. Ljusets våglängd ligger mellan 400 och 800 nanometer, dvs mellan de ultravioletta och infraröda frekvenserna.Biometri: Tillämpning av statistiska mätmetoder inom biologi, medicin och lantbruk.TårarEyeLjusbrytning, ögats: Brytning av ljus genom ögats medier.Axial Length, EyeStrålningsspridningUtrustningsdesignFrämre ögonkammare: En vätskefylld del av ögat som framtill gränsar mot hornhinnan och en del av sklera, baktill mot en del av strålkroppen, iris och den genom pupillen synliga delen av ögonlinsen.Analys av utrustningsfel: Undersökning av pålitlighet och driftsäkerhet hos en utrustning.Linser, intraokulära: Konstgjorda, implanterade linser.Optik och fotonikFundus Oculi: Den inre, konkava delen av ögat, bestående av näthinnan, åderhinnan, senhinnan, synnervspapillen och blodkärl, vilka kan ses med hjälp av oftalmoskop.