Fosfatidyletanolamin-N-metyltransferasMetyltransferaser: En undergrupp enzymer av transferasklassen som katalyserar överföringen av en metylgrupp från en förening till en annan. EC 2.1.1.Glycin-N-metyltransferasFosfatidyletanolaminer: Derivat av fosfatidylsyror där fosforsyran har esterbindning till en etanolamindel. Fullständig hydrolys ger 1 mol glycerol, fosforsyra och etanolamin, och 2 mol fettsyror.Kolinbrist: Tillstånd som uppstår som följd av brist på kolin hos djur. Kolin är känt som fettbindande medel eftersom det visat sig underlätta bortforsling av fett från levern hos laboratoriedjur under vissa förhållanden. Samtidig brist på kolin (som ingår i B-vitaminkomplexet) och andra metylgruppgivare orsakar skrumplever hos vissa djur. Till skillnad från andra vitaminämnen verkar inte kolin som kofaktor vid enzymreaktioner.Cytidindifosfatkolin: Kolingivaren vid biosyntes av kolinhaltiga fosfoglycerider.Fosfatidylkoliner: Derivat av fosfatidylsyror där fosforsyran har esterbindning till en kolindel. Fullständig hydrolys ger 1 mol glycerol, fosforsyra och kolin, och 2 mol fettsyror.Fenyletanolamin-N-metyltransferasHistamin-N-metyltransferas: Ett enzym som katalyserar överföringen av en metylgrupp från S-adenosylmetionin till histamin, varvid bildas N-metylhistamin, den viktigaste histaminmetaboliten hos människor. EC 2.1.1.8.Nikotinamid-N-metyltransferasKolin: En basisk beståndsdel av lecitin som förekommer i många växter och djurorgan. Det är viktigt som prekursor till acetylkolin, som metylgivare i olika metaboliska processer och i fettomsättningen.Kolin-fosfat-cytidylyltransferas: Ett enzym som katalyserar överföringen av cytidylat (CMP) till kolinfosfat, varvid bildas CDP-kolin. Enzymet reglerar hastigheten i kolinprocessen för biosyntesen av fosfatidylkolin. Dess aktivitet påskyndas av glukokortikoider. EC 2.7.7.15.Betainhomocystein-S-metyltransferasHomocystein: En tiolbärande aminosyra som bildas genom demetylering av metionin.Lever: Stort organ i bukhålan med flera viktiga ämnesomsättningsfunktioner.Guanidinacetat-N-metyltransferasFosfolipider: Lipider med en eller flera fosfatgrupper, särskilt sådana som kommer av glycerol (glycerofosfolipider) eller sfingosin (sfingolipider). De är pollipider av stor betydelse för cellmembraners struktur och funktion och är de rikligast förekommande membranlipiderna, även om de inte finns lagrade i större mängd.Etanolamin: En seg, hygroskopisk aminalkohol med ammoniakdoft. Den är utbredd i biologisk vävnad och utgör en del av lecitin. Etanolamin används som ytaktivt medel, fluorometriskt reaktionsmedel och för att avlägsna CO2 och H2S från naturgas och andra gaser.S-adenosylmetionin