FärguppfattningstesterFärguppfattning: Den visuella uppfattningen av en viss färgnyans.FärgTaldiskriminationstesterFärguppfattning: Den visuella uppfattningen av en viss färgnyans.TaluppfattningKokleaimplantat: Elektroniska apparater som satts in under huden, med elektroder till hörselnerven, för att skapa ljudkänsla hos personer med sensorineural hörselnedsättning.Belysning: Utnyttjande av lampor eller andra ljuskällor i syfte att erhålla så god synbarhet som möjligt i omgivningen.Färgblindhet: Mer eller mindre nedsatt förmåga att urskilja färgnyanser. Störningen kan uppkomma till följd av sjukdomar i näthinnan som påverkar tapparna eller vara ärftlig som X-kopplad störning med avsaknad av eller defekt näthinnepigmentering.Stavar-tappar interaktionerUppfattningKontrastkänslighet: Förmågan att uppfatta skarpa gränser (stimuli) och att uppfatta små skillnader i luminans (ljustäthet, ljusstyrka) på en yta utan distinkta skiljelinjer. Psykofysiska mätningar av denna synfunktion används för bedömning av synskärpa och för att upptäcka ögonsjukdomar.FotostimuleringPsykofysikTappar (Näthinna): En av de två ljusmottagande celltyperna i näthinnan hos ryggradsdjur. I tapparna finns fotopigmentet i inbuktningar i det yttre cellsegmentets membran. Tapparna är mindre ljuskänsliga än stavar, men de ger synförmåga med bättre rymd- och tidsskärpa, och sammansättningen av signaler från tappar med olika pigment tillåter färgseende.Formuppfattning: Den sensoriska förmågan att urskilja mönster och former.Sensoriska trösklarUrskillning (Psykologi): Varierande reaktioner på olika stimuli.Ljus: Det område av det elektromagnetiska spektret som det mänskliga ögat är känsligt för. Ljusets våglängd ligger mellan 400 och 800 nanometer, dvs mellan de ultravioletta och infraröda frekvenserna.SyncentrumSynfältFärgultraljudSynuppfattningHårfärg: Färgen på hår eller päls.Rörelseuppfattning: Iakttagelse av föremåls rörelse genom synfältet.Social uppfattningDjupuppfattning: Förmåga att uppfatta utsträckningen av den tredje dimensionen.Eye Color: Färgen på ögats iris (regnbågshinna).