Loading...
Eyelid Neoplasms: Cancer i ögonlocken.Eyelid DiseasesBlefaroplastik: Plastikkirurgisk operation på ögonlocken.Betingning, blinkreflex: Reflexmässig blinkning med ögonlocket till följd av klassisk betingning.Adenokarcinom, sebaceus: En elakartad tumör bestående av celler med differentiering mot talgepitel. Det är en solitär tumör, fast, något upphöjd, genomskinlig och täckt med normal eller verrukös epidermis. Den kan vara gul el ler orange, och uppträder vanligen i ansiktet och på huvudet. Tumören kan växa snabbt eller långsamt, men metastaser är ovanliga. Kirurgisk behandling hjälper i de flesta fall.Nedsänkt ögonlock: Slapphet i det övre ögonlocket till följd av missbildning eller förlamning av ögonlockslyftarmuskeln (musculus levator palpebrae). Syn. blefaroptos.Utåtvikning av ögonlock: Utåtvändning av ögonlockskanten, vilket medför exponering av ögonlockskonjunktivan.Blepharitis: Syn. blefarit.BukspottkörteltumörerTumörerTumörer i talgkörtlarTumörer, cystiska, mucinösa och serösaTumörer i svettkörtlarOculomotor MusclesHudtumörer: Cancer i huden.Meiboms körtlar: De talgkörtlar som är belägna på ögonlockens insida, mellan ögonlocksranden och bindhinnan.Hidrocystom: En cystisk form av svettkörteladenom. Det uppstår genom cystisk tillväxt i apokrina, sekretoriska körtlar. Adenomet är inte ovanligt, förekommer inom alla åldrar i det vuxna livet och drabbar män och kvinnor lika. Den vanligaste platsen är runt ögat, särskilt utanför den yttre ögonvrån. Det avlägsnas kirurgiskt.Inåtvikning av ögonlock: Inåtvändning av ögonlockskanten, t ex pga kramp. Syn. entropion.Tumörer, multipla primäraBlepharospasm: Blinkningar med eller kramp i ögonlocken pga spasmer i musculus orbicularis oculi. Syn. blefarospasm.Eyelashes: Håren som kantar ögonlocken.Ophthalmologic Surgical Procedures