Dipyridamol: En fosfodiesterashämmare som blockerar upptag och omsättning av adenosin i erytrocyter och kärlendotelceller. Dipyridamol förstärker även den klumpningsmotverkande effekten av prostacyklin.Dilazep: Kranskärlsutvidgande medel med viss antiarytmiverkan.Adenosin: En nukleosid bestående av adenin och d-ribos. Adenosin och dess derivat spelar många viktiga biologiska roller, förutom att ingå i DNA och RNA. Adenosin är en neurotransmittor.Kärlvidgande medel: Läkemedel som används för att åstadkomma en utvidgning av blodkärlen.SpermatoceleTalliumradioisotoperKranskärlscirkulation: Blodflödet i hjärtats kranskärl.Ekvilibrativ nukleosidtransportör 2: En undertyp av ekvilibrativa nukleosidtransportproteiner som är okänsliga för 4-nitrobensyltioinosin.Ekvilibrativ nukleosidtransportör 1: En undertyp av ekvilibrativa nukleosidtransportproteiner som lätt hämmas av 4-nitrobensyltioinosin.NukleosiderAcetylsalicylsyra: Prototypsubstansen för behandling av milda till medelsvåra smärtor. Den utgör den verksamma beståndsdelen i smärtstillande läkemedel som aspirin, albyl, magnecyl m fl och har antiinflammatoriska och f ebernedsättande egenskaper. Genom att hämma cyklooxygenas hämmar den också prostaglandinbiosyntesen. Acetylsalicylsyra hindrar dessutom blodproppsbildning och används för att förebygga tromboser.Barnadödlighet: Antalet dödsfall bland barn mellan ett och tolv år gamla i en given population.Kväveradioisotoper: Instabila isotoper av kväve (N) som sönderfaller under avgivande av strålning. Kväveatomer med atomvikterna 12, 13, 16, 17 och 18 är radioaktiva kväveisotoper.Arbetsprov: Kontrollerad fysisk ansträngning som utförs för att mäta fysiologiska funktioner, särskilt hjärt-kärl- och lungfunktioner, men även syreupptagningsförmåga. Oftast krävs maximal aktivitet, men submaximal ansträngning används också. Belastningen graderas ofta, varvid kriterier som prestationsförmåga, syreförbrukning och puls används.LuftvägssjukdomarTalliumHjärta: Det ihåliga, muskulära organ som upprätthåller blodcirkulationen.TeofyllinSingelfotonemissionstomografiNukleosidtransportproteinerCystinylaminopeptidas: Ett zinkhaltigt sialoglykoprotein som används för att undersöka aminopeptidasverksamheten i samband med patogenesen vid högt blodtryck. EC 3.4.11.3.Proproteinkonvertas 2TrombocytaggregationshämmareSulfinpyrazonFosfodiesterashämmare: Föreningar som blockerar eller motverkar fosfodiesterasers biosyntes eller verkan.RubidiumradioisotoperArbetsekokardiografi: En metod för mätning av hjärtats rörelser och inre strukturer med hjälp av ultraljudsundersökning i kombination med fysisk belastning eller läkemedelspåverkan.Cyclic AMP-Dependent Protein Kinase RIIbeta SubunitEkokardiografi: Ultraljudsundersökning av hjärtats och omgivande vävnaders storlek, rörelser och sammansättning. Det vanliga tillvägagångssättet är mätning genom bröstkorgen.Lidoflazin: Kranskärlutvidgande medel med viss antiarytmiverkan.Ekvilibrativa nukleosidtransportproteiner: En klass natrium-oberoende nukleosidtransportörer.2-kloradenosin: 2-kloradenosin. En metaboliskt stabil adenosinanalog som verkar som en adenosinreceptoragonist. Substansen har kraftig effekt på det perifera och centrala nervsystemet.Glutamat-tRNA-ligas: Ett enzym som aktiverar glutaminsyra med sitt specifika tRNA . EC 6.1.1.17.