Loading...
Diacylglycerol-O-acyltransferas1-Acylglycerol-3-Phosphate O-AcyltransferaseSterol O-acyltransferasAcyltransferaser: Enzymer i transferasklassen som katalyserar överföringen av en acylgrupp från en kemisk förening (givare) till en annan (acceptor). EC 2.3.1-acylglycerofosfokolin O-acyltransferas: Ett enzym som huvudsakligen finns i lymfocyternas plasmamembran. Det katalyserar överföringen av långa fettsyror, företrädesvis omättade fettsyror, till lysofosfatider med formationen 1,2-diacyl glycero-3-fosfokolin och CoA. EC 2.3.1.23.Diacylglycerolkinas: Ett enzym av transferasklass som använder ATP för att katalysera fosforyleringen av diacylglycerol till ett fosfatidat. EC 2.7.1.107.Glycerol-3-fosfat-O-acyltransferas: Ett enzym som överför acylgrupper från acyl-CoA till glycerol-3-fosfat under en process som leder till bildande av monoglyceridfosfater. Det verkar enbart på CoA-derivat av fettsyror med en kedjelängd över C-10. Det bildar även diglyceridfosfater. EC 2.3.1.15.Diglycerider: Fetter som bildas genom förestring av glycerin med två fettsyror.GhrelinRetinol O-Fatty-AcyltransferaseLeukomyciner: En komplex förening med antibiotisk verkan som produceras av Streptomyces kitasatoensis. Föreningen består av åtminstone åtta biologiskt aktiva komponenter, A1 och A3 till A9. Leukomyciner är verksamma både mot bakterier och mykoplasma.Glycerofosfolipider: Derivat av fosfatidsyra, i vilka de hydrofoba områdena består av två fettsyror, och en polär alkohol är kopplad till C-3-positionen hos glycerol med en fosfodiesterbindning. De benämns utifrån sina polära grupper, som t ex fosfatidylkolin och fosfatidyletanolamin.Acylering: Infogande av en syraradikal i molekylen till en kemisk förening.Ghrelinreceptorer