Cercopithecus: Ett släkte av gamla världens apor. De lever i Afrika, men några arter har förts till Västindien. Släktet omfattar mer än 20 arter.Cercopithecus aethiops: En art av Cercopithecus med tre underarter: C. tantalus, C. pygerythrus och C. sabeus. De lever i skogs- och savannområden i Afrika. Den afrikanska grönapan, C. pygerythrus, är den naturliga värden fö r SIV och används i AIDS-forskningen.Erythrocebus patas: Den enda arten av apsläktet Erythrocebus, familjen Cercopithecidae. Den lever i torrt och öppet landskap i Afrika. Arten kallas även patasapa eller rödapa.Apsjukdomar: Sjukdomar hos Gamla världens och Nya världens apor. Hit räknas även sjukdomar hos babianer, men inte chimpanser, orangutanger eller gorillor (= sjukdomar hos människoapor).Haplorhini: En underordning av primater, bestående av sex familjer: Cebidae (Nya världens apor), Cercopithecidae (Gamla världens apor), Hylobatidae (gibbon- och siamangapor), Pongidae (de stora aporna), Tarsiidae (spökdjur) och Hominidae (människor).Cercopithecinae: En underfamilj av gamla världens apor, Cercopithecidae. De lever i skogs- och savannområden i Afrika. Underfamiljen omfattar följande släkten: Cercocebus, Cercopithecus, Erythrocebus, Macaca, Papio oc h Theropithecus.vpu-gener: DNA-sekvenser som bildar kodningsområdet för reglerproteinet vpu (virusprotein U) hos HIV-1. Detta protein bidrar till en kraftig ökning av utsläppet av viruspartiklar från infekterade celler. vpu-generna saknas hos HIV-2 och SIV.Kamerun: Republik i västra Centralafrika, gränsande till Tchad och Centralafrikanska republiken i öster och Nigeria och Atlanten i väster. Ytan är 475 442 km2, och folkmängden uppgår till ca 14,5 miljoner invå nare. Huvudstaden heter Yaoundé.Fylogenes: Släktskapsförhållanden mellan grupper av organismer, baserade på deras genuppsättningar.Immunbristvirus, apaArtsspecificitetSimian T-lymphotropic virus 3Cercocebus: Ett släkte markattliknande apor av underfamiljen Cercopithecinae som lever i Afrikas skogar. De kallas mangaber.Yaba monkey tumor virus: Syn. Yabavirus.Deltaretrovirusinfektioner: Infektioner orsakade av deltaretrovirusarterna HTLV eller BLV. Hit hör bl a human T-cellsleukemi/humant T-cellslymfom.STLV-1PrimaterSaids